گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/30 - شماره 1716
تخصیص۱۶۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار به بانکهای گلستان

مدیر توسعه و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: ۱۶۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار برای اجرای طرح های عشایری و روستائی به بانک های استان اختصاص یافت. موسی بی باک درگفتگو با مهر اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار به بانک های استان تخصیص یافت که این تسهیلات با رویکرد توسعه طرح های اشتغالزایی در مناطق روستائی و عشایری به استان اختصاص یافته است. وی افزود: در همین راستا هزار و ۶۰۲ طرح به بانکهای استان با مبلغ ۲۲۱ میلیارد تومان معرفی شد که تاکنون به ۱۲۸ طرح با مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است. بی باک افزود: در بخش تسهیلات اشتغالزایی شهری و روستائی از محل بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۹۶ مبلغ۴۲۷ میلیارد تومان به استان گلستان اختصاص یافت که تعداد ۲۹۲ طرح به بانکهای عامل استان با مبلغ ۴۰۴میلیارد تومان معرفی شد و تاکنون به تعداد ۳۵ طرح مورد تائید مبلغ ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات تعلق گرفته است. رئیس کمیته فنی اشتغال استان گلستان با اشاره به اینکه برنامه اشتغال فراگیر با هدف تحرک در بازار کار و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به اجرا درآمده است، افزود: تا پایان سال ۹۶ تعداد ۲۰ طرح به میزان ۳۲ میلیارد تومان از محل اشتغال فراگیر پرداخت و مقدمات اشتغال ۲۶۴ نفر فراهم شد.