گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
جوان ۲۳ ساله در کلاله به ضرب گلوله اسلحه شکاری به قتل رسید

یک جوان ۲۳ ساله گالیکشی براثر تیراندازی با اسلحه شکاری در شهرستان کلاله به قتل رسید. به گزارش مهر، شامگاه شنبه یک جوان ۲۳ ساله گالیکشی در شهرستان کلاله مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات وارده فوت شد. دادستان عمومی و انقلاب کلاله در این رابطه اظهار کرد: تاکنون چهار نفر در این رابطه دستگیر شده اند اماهنوز انگیزه قتل مشخص نشده است.علی خانی ادامه داد: این موضوع به سرعت و جدیت در حال بررسی و پیگیری است.