گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
900 کودک گلستانی دارای حامی شدند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: با اجرای طرح محسنین و ایتام در شب های قدر امسال، 900 نفر از کودکان زیرپوشش این اداره دارای حامی شدند. به گزارش ایرنا، امان الله حسین پور اظهار کرد: از این تعداد 580 کودک یتیم و 320 نفر در قالب طرح محسنین (فرزندان خانواده های نیازمند) زیرپوشش هستند. وی با اشاره به حمایت 800 حامی از این کودکان افزود: سال گذشته حامیان و خیران گلستانی بیش از 130 میلیارد ریال به منظور کمک به هشت هزار و 788 یتیم و فرزند محسنین زیرپوشش کمیته امداد استان پرداخت کردند.حسین پور گفت: در این استان حدود 19 هزار خیر حمایت از افزون بر 9 هزار نفر کودک را برعهده دارند که شامل پنج هزار یتیم و حدود چهار هزار نفر در بخش محسنین هستند.109 پایگاه جذب حامی ایتام در آستانه لیالی قدر در سطح استان گلستان فعال شده بود.