گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
گلستان هم تسلیم خشکسالی شد

استان شمالی گلستان که روزگاری سرزمین پُرآب محسوب می شد این روزها با تداوم کاهش بارندگی و دبی رودخانه ها و خالی شدن سدها ناگزیر تسلیم خشکسالی شده است. به گزارش ایرنا و در حالیکه استمرار و تشدید خشکسالی روی تهدید جدی را به همه بخش های گلستان نشان می دهد مصرف بی رویه آب بویژه در حوزه کشاورزی زمینه بروز بحران حتی برای مصرف خانگی را پدید آورده است. شاید کمتر کسی باور کند که اکنون آب آشامیدنی 110 روستای گلستان با تانکر تامین می شود موضوعی که به گفته مدیرعامل آبفای روستایی در فصل تابستان 171 روستای دیگر هم به جمع آن اضافه می شود. از دیگر سو بر اساس داده های آماری هواشناسی طی چند سال اخیر بیشترین بارش گلستان مربوط به سال زراعی 90 تا 91 به میزان 712/1 میلی متر و کمترین آن در سال زراعی گذشته (96-95) با 449.8 میلی متر بوده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در 10 سال اخیر منهای سال های 91 و 93 در استان خشکسالی پیوسته وجود داشته که اثرات این پدیده در رودخانه ها خودش را به خوبی نشان می دهد.علی نظری اظهار کرد: سال آبی امسال (از مهر 96 تاکنون) در حوزه آبخیز اترک 27.5 میلیون متر مکعب آورد آب داشتیم در حالی که پارسال در همین مقطع 45 و در درازمدت 202 میلیون متر مکعب بوده است.به گفته وی در گرگان رود که 63 درصد حوضه آبی استان گلستان را تشکیل می دهد سال آبی جاری 65 میلیون متر مکعب آورد ثبت شد در حالیکه سال گذشته 112 و در درازمدت 355 میلیون متر مکعب بوده است.وی ابراز نگرانی کرد که اگر وضعیت به همین منوال پیش رود و مدیریت توامان عرضه و مصرف نداشته باشیم، رودخانه های گلستان فصلی شده و به نسبتی که آورد رودخانه کم شود آلایندگی هم بیشتر می شود.مدیرعامل آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: آب گیری مخازن سدهای استان با کاهش 25 درصدی نسبت به پارسال از 97 به 73 میلیون متر مکعب کاهش یافت.نظری با بیان این که 87 درصد آب گلستان در بخش کشاورزی مصرف می شود از کشاورزان خواست که امسال در آبهای زیرزمینی 20 درصد و در بهره مندی از آبهای سطحی 50 درصد صرفه جویی کنند.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز گفت: تداوم خشکسالی باید جدی گرفته و برای مقابله با آن اقدام ها از جمله فرهنگ سازی در جامعه شتاب بیشتری گیرد.ابوطالب قزلسلفو اظهار کرد: اثر خشکسالی را در استان گلستان با افزایش دما و کم شدن منابع زیر زمینی (چاه) و سطحی (رودخانه ها) شاهد هستیم.به گفته وی طی 10 سال اخیر میزان آبدهی رودخانه های گلستان از جمله شصت کلاته گرگان 40 درصد، رودخانه زرین گل علی آباد کتول 45 درصد و چهل چای مینودشت 28 درصد کاهش یافته است.وی علل کاهش منابع آبی گلستان را تغییر اقلیم و کاهش بارندگی، افزایش غیر عادی دما، برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی برشمرد و گفت: مردم استان واقعیت کم آبی و اثرات سوء خشکسالی را باور کنند.