گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
حفاری غیرمجاز در گورستان قدیمی کریم ایشان اتفاق افتاد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراوه تپه از انجام حفاری غیرمجاز در گورستان قدیمی و متروکه روستای کریم ایشان در نزدیکی مدرسه و مسجد تاریخی این روستا خبر داد. محمد نظر بهادر در گفتگو با مهر اظهار کرد: صبح جمعه حفاری غیرمجاز در گورستان قدیمی و متروکه روستای کریم ایشان گزارش شد و به همراه نیروهای نیروی انتظامی در محل حاضر شدیم. وی با اشاره به اینکه نمی توان از این اتفاق به عنوان نبش قبر نام برد بلکه یک حفاری غیرمجاز مشابه تمام حفاریهای غیرمجازی در استان است، افزود: این حفاری داخل قبرستان قدیمی و قبر سید قلیچ ایشان بنیانگذار مسجد و مدرسه تاریخی روستای کریم ایشان اتفاق افتاده است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراوه تپه با بیان اینکه گورستان حدود ۵۰۰ متر از مدرسه و مسجد تاریخی فاصله دارد، ادامه داد: تاکنون هیچ آثاری از حفار یا حفاران غیرمجاز به دست نیامده است.