گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
244میلیارد تومان از طلب کشاورزان گلستانی پرداخت شد

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با یادآوری اینکه از ۲۷ اردیبهشت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در گلستان آغاز شده از پرداخت ۲۴۴ میلیارد تومان از طلب کشاورزان خبر داد. مختار مهاجر در گفتگو با  مهر اظهار کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی در گلستان از ۲۷ اردیبهشت ماه و با خرید محصول جو از کشاورزان آغاز شد. وی با یادآوری اینکه خرید محصولات کشاورزی در گلستان تا حدود ۴۰ روز آینده ادامه مییابد، افزود: برداشت جو، گندم، کلزا و سیب زمینی به طور همزمان در استان آغاز شده و ادامه دارد. رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با بیان اینکه ۱۰۰ مرکز خرید گندم در استان فعال است، گفت: تاکنون ۶۰۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است. وی ادامه داد: همچنین تاکنون ۱۰۳ هزار تن کلزا در ۴۹ مرکز خرید و ۲۵ هزار تن جو در ۱۸ مرکز از کشاورزان خریداری شده است.