گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
اولویت دولت رفع محرومیت از مناطق مرزی گلستان است

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان گفت: رفع محرومیت در مناطق مرزی گلستان از برنامه های اولویت دار دولت در استان است. به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، احسان مکتبی در مراسم تکریم و معارفه بخشداری داشلیبرون در گنبدکاووس اظهار کرد: نقاط مرزی گلستان دارای محرومیتهای  زیادی است و رفع محرومیت از این مناطق از  برنامههای اولویتدار دولت در استان است. وی افزود: یکی از سیاستهای جدی و مورد تاکید استاندار گلستان توجه و تمرکز جدی بر روی مناطق مرزی است. مکتبی ادامه داد: مسیر اداره کل سیاسی ایجاد گفتمان و گفتگو بین اقوام، مذاهب و احزاب و گروههای سیاسی مختلف است و معتقدیم باید خوب بشنویم تا با ایجاد همدلی و مودت در برطرف کردن مشکلات گام برداریم زیرا بهترین راه استراتژیک حل مشکلات جامعه ایجاد گفتمان و گفتگو است. مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان در حوزه انتخابات و انتصابات مدیران استانی تصریح کرد: بیشتر انتخابات و انتصابات با پیشنهادات فرمانداری انجام میشود تا بسته مدیریتی کامل در فرمانداری برای افزایش توان مدیریتی امکانپذیر شود و فرمانداریها بیش از گذشته پاسخگوی مردم باشند. وی یادآور شد: شنوایی سیستم یکی دیگر از شاخصهای انتخاب و انتصاب است، مدیریتها باید گوش شنوا برای شنیدن مسائل و مشکلات داشته و این سیستم شنیدن را اولویت کاری خود قرار داده ایم. مکتبی تاکید کرد: در گذشته به مناطق محروم کمتر توجه شده و در نظر داریم تا با مدیران لایق و ارائه خدمات بهتر بتوانیم این کمتوجهی را ترمیم کنیم چرا که معتقدیم امروزه شهروندان مناطق مرزی با دیگر مناطق گلستان هیچ تفاوتی ندارند و خدمات باید به صورت یکسان به همه آنها ارائه شود. وی شفافیت سیستم را از دیگر شاخصهای انتخاب و انتصاب دانست و گفت: در حوزههای مختلف مدیریتی باید پاسخگوئی شفافی برای مردم داشته باشیم.