گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
64 دستگاه دولتی گلستان موظف به استقرار میز خدمت هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: 64 دستگاه دولتی در حوزه حقوق شهروندی وظیفه مند و موظف به قرار دادن میز خدمت در محل کار خود هستند. به گزارش فارس  به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان، اظهار کرد: این حق مردم است که نسبت به حقوق شهروندی خود مطلع و آگاهی کافی داشته باشند.وی ادامه داد: در خصوص میز خدمت ما ابتدا از خود استانداری آغاز کردیم و انتظار داریم سایر دستگاههای استان نیز به سرعت این امکان را در اختیار مراجعان و ارباب رجوع قرار دهند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق و حقوق شهروندان به صورت جدی مورد تاکید است، افزود: تمامی عناوین قانون حقوق شهروندی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده برگرفته از قانون اساسی است و همه موظف به اجرای آن هستیم. طهماسبی خاطرنشان کرد: هر سازمان و دستگاهی باید به سهم خود برای تحقق مسأله حقوق شهروندی و توجه به عفاف و حجاب گام بردارد. وی تأکید کرد: فعالیتهای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان باید به گونهای باشد که موجب رضایتمندی مردم شود.