گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
تهدیدهای آمریکا ژست توخالی است

 

نائبرئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان این که تهدیدهای آمریکا ژست توخالی است، گفت: اسرائیل در منطقه درمانده شده است.به گزارش مهر، مهدی چمران در سخنرانی روز جهانی قدس در گرگان با بیان این که روز قدس روز فریاد مسلمانان برای آزادی است، اظهار کرد: امام راحل آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامگذاری کرد و آن را برای ما به یادگار گذاشت؛ در ابتدای امر کسی این موضوع را درک نمی کرد اما با گذشت زمان اهمیت روز قدس مشخص شد. وی آزادسازی روز قدس را وظیفه ای اسلامی دانست و با بیان این که ما همانطور که با دنیا تعامل داریم با ملت های دردمند هم تعامل داریم، افزود: مرگ بر آمریکا، مرگ بر ظلم و ستم و مرگ بر غارتگری است نه مرگ بر ملت آمریکا، برخی ها معتقدند به جای شعار مرگ برآمریکا باید شعار دموکراسی سر داد، باید به این افراد گفت آغاز دموکراسی با سردادن این شعارها آغاز می شود. چمران ادامه داد: امروز آمریکا و اسرائیل در مقابل ما درمانده هستند و نباید به ژست ها و تهدیدهای آن ها توجهی داشت.وی اظهار کرد: آن گونه که اسرائیل از روز قدس هراس دارد از هواپیماهای جنگی و موشک هراس ندارد به گونه ای که در مرز غزه اعلامیه بین مردم پخش می کردند که به روز قدس ایرانی ها امیدی نداشته باشید چرا که آن ها شیعه و شما سنی هستید و آنها قصد سواستفاده از شما دارند. نائبرئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه حزب الله یک گروه مردمی است که توانست ۳۲ در روز در مقابل ارتش پیشرفته اسرائیل ایستادگی کند، ادامه داد: در لبنان  مردم اسلام را مد نظر خود قرار دادند و شهادت طلبی را پیشه کردند، در فلسطین هم نه یاسر عرفات به جایی رسید نه حزب چپ و فلسطینی ها به اسلام رو آوردند و حماس را تشکیل دادند.