گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/2/26 - شماره 1706
پناهندگی ملی پوشان ورزش ایران، این بار در کبدی!

براساس گزارشات منتشره در رسانههای خارجی، دو تن از ملی پوشان تیم سرکل کبدی ایران که اوایل اردیبهشت با تیم شهرداری تبریز عازم رقابتهای جهانی استرالیا شده بودند به کشور بازنگشتهاند و پناهندگی خود را نیز اعلام کردهاند. «امیر دهقانی» و «مجتبی شادکام» دو ملیپوش سرکل کبدی هستند که در این روزهای اخیر با مصاحبه در سایتهای ضدانقلاب از پناهندگی خود در استرالیا خبر دادهاند. چندی قبل رییس فدراسیون کبدی درباره دلیل عدم بازگشت این دو ملی پوش گفته بود که مهلت اقامت این دو ورزشکار در استرالیا  به پایان نرسیده و آنها تا 20 روز دیگر به ایران میآیند اما اکنون این دو ورزشکار در مصاحبهای با رسانههای آمریکایی از پناهندگیشان خبر دادهاند. مسوولان فدراسیون کبدی نیز تاکنون هیچ اظهارنظری در این باره نداشتهاند.