گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/2/26 - شماره 1706
پاداش بازی های آسیایی مشخص شد؛ ۱۶۰ سکه برای مدال طلا

معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با اعلام میزان جوایز بازی های آسیایی گفت: تیمهای ملی والیبال و بسکتبال در صورت قهرمانی ۸۰ سکه جایزه میگیرند.«محمدرضا داورزنی:: «بر اساس مصوبه ستاد عالی بازیهای آسیایی جاکارتا برای مدال طلا در رشتههای انفرادی ۱۶۰ سکه، مدال نقره ۸۰ و مدال برنز ۴۰ سکه بهار آزادی به عنوان پاداش داده خواهد شد و برای رشتههای تیمی این میزان نصف میشود یعنی اگر تیم والیبال یا بسکتبال قهرمان شود مطابق مصوبه ۸۰ سکه بهار آزادی به عنوان پاداش دریافت میکنند. البته به جز پاداش پای سکوی کمیته ملی المپیک که میزان آن را خود کمیته اعلام میکند ما در وزارت ورزش و جوانان تسهیلات دیگری برای قهرمانان این دوره از بازیها نظیر شرایط استخدام و تحصیل و همین طور طرح سرباز قهرمان در نظر گرفتهایم.»