گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/2/26 - شماره 1706
استقرار کانکس های امدادی در مناطق پرخطر و حادثه خیز گلستان

سرپرست مدیریت بحران استان گلستان گفت: طی هماهنگیهای صورت گرفت در مناطق پرخطر و حادثهخیز استان گلستان کانکسهای امدادی برای امدادرسانی فوری به مردم مستقر شود.سیدخالق سجادی صبح امروز در جمع امدادگران هلال احمر استان گلستان اظهار کرد: امدادگران هلال احمر سربازان خط اول کمکرسانی به آسیبدیدگان سوانح و افراد دچار بحران هستند.وی استان گلستان را یکی از استانهای بحرانی کشور در بخش خسارات سیل، آتشسوزی جنگل و تلفات جادهای خواند و تصریح کرد: استان گلستان مفتخر است که همه ساله میزبان گردشگران، مسافران و زائران مرقد مطهر علیبنموسیالرضا در مشهد مقدس باشد برای همین تردد در جادههای استان زیاد است و متاسفانه همه ساله براثر بیاحتیاطی شاهد تصادفاتی هستیم که منجر به صدمات جانی و مالی میشود.

سرپرست مدیریت بحران استان گلستان با تاکید به نقش و حضور ماموران امدادرسان هلالاحمر گفت: حضور ماموران هلالاحمر در خدمات رسانی به مصدومان تلفات جادهای و امدادرسانی به آنها قابل تقدیر است.سجادی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی، آموزش و اطلاعرسانی خانوادهها برای آمادگی در برابر حوادث و بلایای طبیعی خاطرنشان کرد: امیدواریم به نقطهای برسانیم که با کمک دستگاههای اجرایی و خدماتی از جمله هلالاحمر آموزش خانه به خانه را در سطح استان گلستان اجرا کنیم.وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیای استان و امکاناتی که دولت و استان در اختیار دارد در مواقع بحرانی شاید در لحظات اولیه حضور دستگاههای امدادی مانند هلالاحمر، آتشنشانی، اورژانس و دستگاههای خدماترسان مرتبط با حوادث نتواند خدمات فوری و لازم را در ساعات اولیه به آسیبدیدگان ارائه دهد برای همین تجهیز و آمادهسازی مردم باعث میشود که خسارت وارده به مردم به حداقل برسد.