گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/2/26 - شماره 1706
تورهای ماهیگیران غیرمجاز از گرگانرود جمع آوری شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های بندرترکمن و گمیشان از جمع آوری 115رشته تور ماهیگیری از پهنه آبی گرگانرود و مصب آن خبر داد و گفت: صیادان غیرمجاز در فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی با پهن کردن تور مانع از مهاجرت این گونه ها به رودخانه ها می شوند.علی بیانی در گفتگو با  ایرنا اظهار کرد: با توجه به اهمیت فصل زادآوری ماهیان گشت های مشترک یگان های محیط زیست و شیلات طراحی و به منظور جلوگیری از صید ماهیان مولد در فصل تخم ریزی اجرایی شده است.به گفته وی؛ فصل تخم ریزی و مهاجرت ماهیان استخوانی از نیمه دوم اسفند آغاز و تا اوایل خرداد سال بعد ادامه دارد و ماهی های مولد یا رودکوچ برای تخم ریزی از دریا به رودخانه ها (از آب شور به آب شیرین) مهاجرت می کنند و صیادان غیرمجاز با گستراندن تور در مصب رودخانه اقدام به صید این گونه ها می کنند. وی از ساحل نشینان، ساکنان مجاور رودخانه ها و تالاب ها خواست تا برای کمک به حفظ و تکثیر این گونه ها از صید ماهی در فصل تخم ریزی خودداری کنند.