گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/2/26 - شماره 1706
مساجد گلستان با انجام غبارروبی به استقبال ماه رمضان می روند

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بیش از دو هزار مساجد گلستان با انجام غبارروبی به استقبال ماه رمضان میروند. حجتالاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با مهر اظهار کرد: ماه رمضان ماه نزول قرآن و مناجات با خداوند متعال است که ادعیههای مختلف و برنامههای فرهنگی زیادی توسط این ماه در مساجد برگزار میشود. وی افزود: ماه مبارک رمضان تنها ماهی است که با دعای مخصوص میتوان به استقبال آن رفت و در پایان با دعای دیگر با آن وداع کرد. مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه نظافت در اسلام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: همهساله دهه آخر ماه شعبان بهعنوان دهه غبارروبی مساجد نامگذاری میشود تا آماده برگزاری ماه مهمانی خوب خدا شوند. وی تصریح کرد: مسجد خانه خدا است و جزء مقدسترین مکانها محسوب میشود. ولی نژاد با بیان اینکه خدمت کردن به این خانه شرافت به همراه دارد و انسان را بزرگ میکند، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه رمضان مؤمنان در مساجد بیشتر از هر زمان دیگر رفتوآمد میکنند لذا این مکان مقدس باید آماده و پذیرای مهمانان خوب خدا باشند. وی یادآور شد: دهه غبارروبی زمانی است که برای ورود به ماه مبارک رمضان آماده شویم و امید است همه شهرها و روستاها نسبت به انجام این کار اقدام کنند چرا که در این ایام برنامههای مختلفی همچون ادای نماز جماعت، جلسات قرآن، پاسخ به سؤالات احکام در مساجد اجرا خواهد شد.مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اکنون بیش از دو هزار مسجد در سطح استان گلستان وجود دارد که این خود نشان دینداری مردم این منطقه است و همه اینها با انجام غبارروبی به استقبال ماه مبارک رمضان خواهند رفت.