گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/2/26 - شماره 1706
حضور 20 هزار ناوگان حمل محصولات کشاورزی در آستانه فصل برداشت غلات

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان از حضور 20 هزار ناوگان حمل محصولات کشاورزی در آستانه فصل برداشت غلات در استان خبر داد. مهدی میقانی صبح امروز در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد:حمل و نقل یکی از بحثهای مهم در فصل برداشت غلات به خصوص گندم، کلزا و جو محسوب میشود.وی تصریح کرد: در حال حاضر 8 هزار و 500 ناوگان حمل بار محصولات کشاورزی در استان وجود دارد که با فراخوان دادن به استانهای دیگر  شاهد حضور 20 هزار ناوگان حمل محصولات کشاورزی در استان خواهیم بود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان یکی از دغدغههای مهم این اداره در فصل برداشت غلات را تخلیه سریع، ایجاد نشدن صف و توقفهای طولانی در مراکز خرید عنوان کرد و افزود: با توجه به بازگشایی هم زمان مراکز خرید و راهاندازی سامانه برای اطلاع رسانی به کشاورزان  برای مراجعه به نزدیکترین مرکز خرید به مزرعه بخش زیادی از دغدغههای ما  کاهش پیدا خواهد کرد.