گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
نخستین مرحله از احیاء بافت تاریخی گرگان در سال ۹۷ اجرا میشود

شهردار گرگان گفت: از بین ۶ کریدوری که برای بافت تاریخی گرگان پیش بینی شده یک کریدور را امسال احیاء خواهیم کرد و اقداماتی مانند دیواره سازی، کف سازی و نماسازی آن انجام خواهد شد. به گزارش مهر، عبدالرضا دادبود اظهار کرد: در بودجه سال ۹۷ شهرداری گرگان نگاه خاص و ویژهای به بافت تاریخی شده و احیاء مرکز محلات را در دستور کار داریم.وی ادامه داد: از بین ۶ کریدوری که برای بافت تاریخی پیش بینی شده یک کریدور را امسال احیاء خواهیم کرد و اقداماتی مانند دیواره سازی، کف سازی و نماسازی آن انجام خواهد گرفت. دادبود تصریح کرد: احیاء بافت تاریخی از میدان تاریخی شهرداری (میدان وحدت) آغاز خواهد شد و انشالله اتفاقات خوبی را در این حوزه شاهد خواهیم بود که توجه ملی و بین المللی را به خود جلب کند. شهردار گرگان در خصوص توسعه فضای سبز شهری چنین گفت: گرگان دارای فضای سبز منطقهای خوبی در حاشیه جنگلها است اما در فضای سبز محلهای و شهری با کمبود مواجه هستیم. دادبود افزود: در چشم انداز پیش بینی شده هر سال فضای سبز در مقیاسهایی احداث شود، در سال ۹۷ بین سه الی پنج فضای سبز محلهای در نظر گرفته شده که از هم اکنون دنبال تدارک زمینهای احداث آن هستیم و توافقاتی هم صورت گرفته است.وی اضافه کرد: اگر برنامهها را به صورت منسجم پیش ببریم حداقل طی یک دهه آینده تمام فضای سبز مورد نیاز شهر گرگان را تهیه خواهیم کرد و همه مردم در تمامی محلات به این فضاها دسترسی خواهند داشت.شهردار گرگان اظهار کرد: بر همین اساس پارکهای بازی کودکان هم به صورت گسترده در سطح شهر پیش بینی شده و امسال ۳۰ پارک بازی کوچک را در سطح محلات خواهیم ساخت تا دسترسی کودکان به این فضاها آسان تر شود. وی همچنین توسعه حمل و نقل عمومی، احداث ترمینال غرب، مطالعه طرح جامع گردشگری، ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه آتش نشانی، خرید نقشه پهنه بندی زلزله و غیره را از دیگر برنامههای پیش بینی شده در بودجه ۹۷ اعلام کرد.