گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد




1397/1/27 - شماره 1694
پرواز گرگان به بندر عباس در اردیبهشت ماه برقرار می شود

مدیرکل فرودگاه های گلستان از برقراری پروازهای گرگان به بندرعباس و بالعکس در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. رامین آذری در گفتگو با مهر از برقراری پرواز گرگان به بندرعباس وبالعکس خبر داد و اظهار کرد: این پرواز در دهه نخست اردیبهشت ماه برقرار می شود. وی افزود: احتمالا دوشنبه سوم اردیبهشت ماه نخستین پرواز گرگان به بندرعباس برقرار شود و در صورت استقبال از این پرواز روزهای چهارشنبه هم پرواز گرگان به بندرعباس برقرار خواهد بود. آذری ادامه داد: این پرواز برای نخستین بار در فرودگاه گرگان برقرار می شود و علاوه بر اینکه جزو مسیرهای پر مسافر بوده به لحاظ واردات و صادرات به استان گلستان کمک خوبی خواهد بود. وی اظهار کرد: درحال حاضر ۸۶ پرواز در طول هفته در فرودگاه گرگان انجام می شود و با اضافه شدن این پرواز تعداد پروازهای هفتگی در فرودگاه گرگان به ۸۸ مورد می رسد.