گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
نمایشگاه تولیدات خانگی در گلستان برگزار میشود

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان از برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی از امروز لغایت 30 اردیبهشتماه جاری در این استان خبر داد. کلثوم غفاریتوران  در گفتگو با  فارس اظهار کرد: نمایشگاه تولیدات خانگی از امروز تا  30 اردیبهشتماه جاری در گلستان برگزار میشود. وی خطاب به زنان سرپرست خانوار که به هر نوعی مشغول فعالیت و کارآفرینی هستند، تصریح کرد: زنان خود اشتغال و کارآفرین میتوانند در نمایشگاه تولیدات خانگی که از امروز الی 30 اردیبهشتماه جاری در گلستان برگزار میشود اعلام آمادگی کنند. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان ابراز کرد: این نمایشگاه تنها ویژه بانوان نیست بلکه در کنار نمایشگاه تولیدات خانگی فعالیتهای گل و گیاه و عفاف و حجاب برگزار میشود.غفاریتوران با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی، اشتغالزایی برای افراد است، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال که حمایت از تولیدات ایرانی است امیدواریم با برپایی نمایشگاه تولیدات خانگی گام موثری در راستای اشتغالزایی و حمایت از تولید داخل برداریم. وی درخصوص پژوهشهای حوزه زنان و خانواده اذعان کرد: در ستاد هفته بزرگداشت زن مصوبهای داشتیم و این مصوبه را به دستگاههای اجرایی ارسال کردیم و دستگاههای اجرایی اولویتهای زنان و خانواده را در سال 1397 به ما ارسال کنند. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدات داخلی همواره در نمایشگاهها مدنظر ما بود و آن را عملی کردیم و همیشه در نمایشگاهها کتیبهها مبنی بر حمایت از کالای ایرانی را نصب کردیم. غفاری توران با بیان اینکه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با نگاه عائلانهمحور داشته باشیم، اذعان کرد: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با نگاه عائلانهمحور داشته باشیم نسبت به کسانی که در معرض آسیبها هستند و از دستگاههای اجرایی انتظار داریم که در این مقوله مهم تلاش کنند و هیچ دستگاهی خودش را مبرا از این وظیفه مهم نداند و در راستای پیشگیری از طلاق هر دستگاهی خودش را موظف بداند تا آسیبهای اجتماعی در استان گلستان کاهش یابد.وی خاطرنشان کرد: توسعه سازمانهای مردمنهاد یکی از راههایی است که دولت میتواند گام موثری در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه بردارد.وی از اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در گلستان خبر داد و گفت: طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در پنج استان کشور برگزار میشود که گلستان نیز یکی از این پنج استان است که این طرح را اجرایی میکند.