گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
دستگیری سارق سابقه دار در گلستان

فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق حرفه ای و سابقه دار وسائل و قطعات داخل خودرو و اعتراف وی به ۵۲ فقره سرقت خبر داد. به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گلستان، سردار علی اکبر جاویدان در اظهار کرد: طرح درون استانی مبارزه با سارقان وسائل و قطعات داخل خودرو، با هدف افزایش ضریب امنیتی در سطح منطقه و با بسیج نیروهای پلیس آگاهی، به مرحله اجرا درآمد. وی افزود: به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی برخی رانندگان، سرقت قطعات خودرو در استان افزایش یافته و در همین راستا، طرح مذکور به مرحله اجرا گذاشته شد.فرمانده انتظامی گلستان از شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای و سابقه دار در این طرح خبر داد وگفت: با هوشیاری ماموران، این سارق طی یک عملیات غافلگیر کننده در شهرستان گرگان، حین سرقت دستگیر شد.وی ادامه داد: متهم برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد و در تحقیقات تخصصی انجام شده و با ارائه شواهد و مدارک از سوی ماموران، متهم به ۵۲ فقره سرقت اعتراف کرد.سردار جاویدان با اشاره به بازسازی صحنه های سرقت و شناسایی تعدادی از شاکیان، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.این مقام ارشد انتظامی به منظور پیشگیری از این گونه جرایم، به شهروندان توصیه کرد: وسائل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده، مجهز و از پارک کردن آن در نقاط خلوت و تاریک، خودداری کنند.