گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
تفسیر قانون در فرمانداری اتفاق نمیافتد

فرماندار گرگان با بیان این که اگر مصوبات شورا به درستی انجام شود در تأیید آن مشکلی نداریم، گفت: نگاه فرمانداری به مصوبات شورای اسلامی شهر مطابقت آن با قانون است و نه تفسیر قانون. به گزارش مهر، سیدعباس حسینی در مراسم ابلاغ بودجه سال ۹۷ شهرداری گرگان اظهار کرد: جمعیت شهرستان گرگان براساس سرشماری سال ۹۵، حدود ۴۸۰ هزار نفر است اما بیش از ۵۰۰ هزار نفر بهره بردار آب در گرگان وجود دارد.وی با اشاره به این که از این تعداد جمعیت، ۳۵۰ هزار نفر در گرگان ساکن هستند، گفت: ۱۲۵ هزار خودرو با شماره ایران ۵۹ و ۵۵ هزار موتورسیکلت در شهر تردد می کنند که عدد سنگینی است. حسینی با بیان این که این آمار یعنی به ازای هر چهار نفر یک خودرو در گرگان وجود دارد، گفت: تمرکز خدمات در شمال شهر بیشتر است و همین بحران ترافیکی را افزایش می دهد. وی با بیان این که وقتی این ارقام را مشاهده می کنیم ضرورت مدیریت بحران را درک می کنیم، ادامه داد: بخشی از مدیریت بر عهده سازمان آتشنشانی شهرداری است و بنابراین باید حمایت ویژه ای از این بخش صورت گیرد. فرماندار گرگان تأکید کرد: گرگان یک شهر زنده است و ما تا نیمه شب هم شاهد ترافیک هستیم و این امر نشان میدهد که طرح جامع ترافیک باید با جدیت بیشتری دنبال شود. وی با بیان این که پیشنهاداتی برای شهرداری دارد، افزود: یکی از پیشنهادات توجه بیشتر به مقوله گردشگری و ایجاد نوروزگاه در بافت تاریخی است و این اقدام باید از هم اکنون دنبال شود.حسینی در پایان متذکر شد که گله هایی برای برگرداندن مصوبات شورا وجود دارد، نگاه فرمانداری به مصوبات شورای اسلامی شهر، تطبیق دادن آن با قانون است و نه تفسیر قانون.