گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
درگیری خونین چند جوان در کردکوی ۲ کشته برجای گذاشت

درگیری خونین در روستای رادکان شهرستان کردکوی دو کشته و تعدادی مجروح برجای گذاشت. به گزارش مهر، پنجشنبه شب در پی درگیری مسلحانه چند جوان در روستای رادکان شهرستان کردکوی، دو نفر کشته شدند. در این حادثه چندین نفر هم به شدت زخمی شدند و حال یکی از آسیب دیدگان وخیم گزارش شده است.در حال حاضر تعدادی مضنون توسط نیروی انتظامی دستگیرشدند و تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.