گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
توسعه متوازن درگرگان رخ دهد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: توسعه متوازن در محلات گرگان اتفاق بیفتد. به گزارش مهر، میرمحمد غراوی در آیین ابلاغ بودجه سال ۹۷ شهرداری گرگان، اظهار کرد: حمایت هایی را نسبت به شهرداری در سال های گذشته داشتیم و آن را ادامه خواهیم داد. غراوی اضافه کرد: از منابع استانی تا جایی که امکان داشته باشد به توسعه شهر گرگان کمک خواهیم کرد و امیدواریم که بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی شهرداری محقق شود. وی با بیان این که هر شهری برای توسعه، سندی به عنوان طرح جامع شهری دارد، اضافه کرد: طرح تفصیلی جزئیات را مشخص می کند و دراختیار شهردار می گذارد تا بر اساس افق اقداماتی انجام شود. غراوی گفت: طرح جامع شهری ۱۰ سال است و از زمانی که ابلاغ می شود باید براساس شاخصه هایی از جمله جمعیت اصلاح می شود. وی افزود: در این طرح باید ساخت معابر جدید، کاربری های مسکونی، آموزشی و سایر سرانه ها در نظر گرفته شود. غراوی اضافه کرد: طبق قانون شهرداری مکلف است سرانه ها را بر اساس استانداردها تعیین کند و بسیاری از سرانههای شهری ما با استانداردها فاصله دارد و باید تلاش شود تا این موارد رفع شود. وی به توسعه متوازن در سطح شهر اشاره کرد و افزود: باید تیم کارشناسی در این راستا در نظر گرفته شود تا همه شهر به یک اندازه رشد یابد. غراوی افزود: متناسب با درآمدهای شهرداری فعالیتهایی را باید مدنظر قرار دهیم تا علاوه بر عقبماندگیها بتوانیم برنامههای دقیقی را پیش بینی کنیم. وی در پایان از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان خواست به شهرداری برای تحقق بودجه کمک کنند تا در سال های آینده پروژه های مهم تری را اجرایی کند.