گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
پرونده های ورودی به محاکم گالیکش 10 درصد کاهش یافت

رییس دادگستری گالیکش از ورود 10 هزار و 807 فقره پرونده به محاکم قضایی این شهرستان درسال گذشته خبر داد و گفت: ورود این تعداد پرونده درمقایسه با سال قبل از آن، 10 درصد کاهش داشته است. عباس آریانپور در گفتگو با ایرنا افزود: از مجموع پرونده های وارده در سال گذشته به محاکم قضایی گالیکش شامل دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب، 10 هزار و 460 پرونده مختومه شد. وی اضافه کرد: در سال گذشته از مجموع 46 هزار و 323 ابلاغیه صادره برای طرفین دعاوی پرنده ها، 15 هزارو 356 برگ آن به صورت الکترونیکی ابلاغ شد که صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اطلاله دادرسی از مهمترین مزایای این شیوه ابلاغ است. آریانپور، عدم مراجعه حضوری مامور ابلاغ به محل سکونت و یا کسب و کار طرفین دعوا پرونده ها و حفظ آبروی آنان و اطلاع رسانی دقیق و بموقع را از دیگر مزایای ابلاغ الکترونیکی ابلاغیه ها دانست و گفت: دراین شیوه زمان دادگاه به صورت پیامکی به اطلاع طرفین دعوا پرونده می رسد. رییس دادگستری گالیکش همچنین از کسب رتبه سوم استان توسط شورای حل و اختلاف این شهرستان در زمینه ایجاد صلح و سازش و رتبه چهارم استان در تعداد پرونده های وارده و مختومه در سال گذشته خبر داد. آریانپور گفت: پارسال پنج هزار و 212 پرونده به شورای حل اختلاف گالیکش وارد و پنج هزار و 80 پرونده آن مختومه شد و درمجموع حدود 49 درصد این پرونده ها منجر به صلح و سازش طرفین دعوا شد که 12 درصد بیشتر از سال قبل از آن است.