گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
کشف ۶۵۰ لیتر مشروبات الکلی در کمالان گلستان

رئیس دادگاه بخش کمالان گفت: ۶۵۰ لیتر مشروبات الکلی در کمالان گلستان کشف شد. به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، موسی خاکزاد اظهار کرد: ۶۵۰ لیتر مشروبات الکلی از منزل شخصی در کمالان کشف و ضبط شد. وی گفت: در رابطه با این پرونده یک نفر دستگیر شده است. خاکزاد افزود: پرونده این فرد در دادگاه این بخش تشکیل و در مرحله رسیدگی است.