گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
هیچ کوتاهی در برخورد با قصور پزشکی سارینا نخواهیم کرد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان بابیان اینکه در مورد پرونده سارینا توضیح لازم را به مقام قضایی خواهیم داد، گفت: در برخورد با موارد قصور هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. عباس بدخشان در گفتگو با مهر اظهار کرد: سارینا دختر هشتساله در روز ( ۲۵ دی) ماه ساعت ۸:۳۰ عصر به دلیل عفونت شدید به مراکز درمانی مراجعه و بستری شد. وی افزود: این بیمار در دو نوبت ویزیت میشود و پزشک دارو برای آن تجویز میکند که در یک نوبت دارو «مترو متازول» را تجویز میکند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: ویال مترومتازول که باید در سرم ریخته میشد به دلیل شباهت زیاد بین ویال و دارو دیگر، در سرم ریخته و باعث کاهش سطح هوشیاری شدید کودک میشود. وی تصریح کرد: زمانی که پرستار متوجه میشود بیمار به خوابرفته سریعاً به پزشک مراجعه میکند و کارهای اولیه برای سمزدایی انجام میشود و پسازآن دستور اعزام به بیمارستان مجهز داده شد. بدخشان بابیان اینکه اگرچه سیر بیمار امیدوارکننده بود اما هنوز کاهش سطح هوشیاری وجود دارد، اظهار کرد: حرکتهای خود به خودی در اندام مانند باز کردن چشمها و نگاه کردن به اطراف در بیمار وجود دارد و میتوان گفت روند رو به بهبود است. وی با اشاره به اینکه اکنون بررسیهای ریشهای انجام و گزارشها به وزارت بهداشت ارسال شد، تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بهمحض اینکه پرونده ازلحاظ بررسیهای خودمان انجام شود به مراجع قانونی و قضایی فرستاده خواهد شد تا مورد پیگیری قرار گیرد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: همراه با این پرونده خود خانواده شکایتی را مطرح کردند که از طرف دستگاه قضایی در حال پیگیری است، نامهها انجام شد و ماهم جواب مقام قضایی را خواهیم داد و در برخورد با موارد قصور هیچ کوتاهی نخواهیم کرد.وی افزود: برای اینکه میزان قصور مشخص شود از داروخانه تا تزریق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.