گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
آزمون ورودی تیزهوشان حذف شد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش برگزاری آزمونهای تستی در دوره ابتدایی، استفاده از کتب کمک آموزشی و ورود موسساتی که به این بهانه وارد مدارس ابتدایی میشدند همگی ممنوع شد گفت: همچنین دیگر آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان برگزار نمیشود. رضوان حکیم زاده در گفتوگو با ایسنا، جزئیات ممنوعیت برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در پایه هفتم را تبیین و اظهار کرد: با توجه به مفاد سند تحول بنیادین و اهدافی که برای دوره ابتدایی مبنی بر محور بودن جریان تربیت در کلیه فعالیتهای آموزش و پرورش مشخص شده، در شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم گرفته شد در دوره ابتدایی مجالی را فراهم کنیم که این جریان مهم تحت الشعاع هیچ امر دیگری قرار نگیرد.وی افزود: از این جهت قرار شد کلیه عواملی که باعث میشوند تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی تغییر جهت دهد و به یکسری آزمونهای تستی تقلیل یابد و محورهای اساسی یاد شده از جمله مهارت آموزی، شاداب بودن و نشاط داشتن دانش آموزان به دست فراموشی سپرده شود  را مورد توجه جدی قرار داده و بر آنها تمرکز کنیم. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر این اساس برگزاری آزمونهای تستی در دوره ابتدایی و استفاده از کتب کمک آموزشی و ورود موسساتی که به این بهانه وارد مدارس ابتدایی میشدند همگی ممنوع میشود گفت:  همچنین دیگر  آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان برگزار نمیشود.حکیم زاده ادامه داد: آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی در پایه هفتم اثرات مخربی روی دوره ابتدایی داشت و یکی از مطالبات جدی خانوادهها این بود زیرا با توجه به رقابت ناسالمی که شکل گرفته بود، پروسه بسیار استرس زایی بود و هزینههای بسیاری نیز در برداشت.  در این میان خانوادههایی که متمکن بودند میتوانستند وارد کلاسهای خاص شوند که زمینه سودجویی برخی موسسات را فراهم کرده بود. از سوی دیگر خانواده هایی که شرایط مالی  نداشتند برچسب عدم توانمندی و باهوش نبودن به فرزندشان میخورد که به لحاظ تربیتی آسیب رسان بود. وی با تاکید بر اینکه بازگرداندن نشاط به دوران کودکی و محور قرار دادن تربیت ۷.۵ میلیون دانش آموز ابتدایی از مزایای خوب این مصوبه است و اگر بگوییم فرزندان ما از این غول استرس زای آزمون ورودی رها شدند، سخنی به گزاف نگفتهایم ادامه داد: امروز میتوانیم خوشحال باشیم یکی از مهمترین و ارزشمندترین تصمیمات گرفته شده که میتواند مقدمات اجرایی شدن سند تحول را به شکل صددرصدی در دوره ابتدایی فراهم کند و جا دارد به معلمان ابتدایی، دانش آموزان و خانوادهها برای ایجاد چنین فرصت ارزشمندی تبریک بگوییم. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه ورود به مدارس سمپاد پس از اتخاذ این تصمیم گفت: با توجه به اینکه دیگر آزمونی برگزار نمیکنیم، دیگر ورودی به پایه هفتم در این مدارس نخواهیم داشت و دانش آموزان در آزمون دوره دوم شرکت میکنند لذا تمرکز برای شناسایی و جذب و دادن فرصت به این دانش آموزان منوط به زمانی میشود که سنشان بیشتر شده باشد.حکیم زاده، ارزشیابی توصیفی را مغایر با برگزاری آزمون در پایه هفتم دانست و گفت: امیدواریم روی ابزارهای خوب در دوره دوم برای شناسایی استعدادها هم کار شود و بچه ها صرفا بر اساس یکسری مهارت های ریاضی برچسب تیزهوش بودن و یا نبودن نخورند. با حذف آزمون ورودی تربیت جانی دوباره در دوره ابتدایی میگیرد و فشاری که به خانواده ها وارد میشد، از بین میرود.وی اضافه کرد: اکنون آنها که در دوره اول پذیرش شدند درسشان را ادامه میدهند و وارد دوره دوم میشوند، اما برای سال تحصیلی آینده پذیرش جدید در دوره اول متوسطه نخواهیم داشت.