گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
آلودگی ساکنان مسکن مهر را آزار می دهد

وضعیت نامساعد بهداشتی و زیست محیطی مسکن مهر کاج گنبد کاووس، شرایط زندگی را برای ساکنان این مجتمع دشوار کرده و کودکان را در معرض بیماریهای عفونی قرار داده است. نزدیک به چهار سال از افتتاح و واگذاری مسکن مهر کاج گنبد کاووس که قرار بود سقفی امن و محیطی آرام برای ساکنان آن باشد میگذرد، اما ساکنان این مجتمع همچنان از شرایط نامساعد زیست محیطی و بهداشتی محیط اطراف رنج میبرند. زبالههای انباشت شده، افزایش حیوانات و حشرات موذی، وضعیت نامناسب آسفالت و تجمع فاضلاب و آبهای سطحی از جمله مشکلاتی است که به گفته ساکنان این مجتمع سالها گریبان آنها را گرفته و به طور خاص کودکان را در معرض بیماریهای عفونی و ویروسی قرار داده است. ساکنان مسکن مهر کاج گنبدکاووس در حالی با این مشکلات روبرو هستند که آبان ماه امسال اسدالله پناه یزدان، سرپرست مدیریت مسکن وساختمان، راه و شهر سازی گلستان، در مراسم افتتاح مجتمعهای مهر شهرک بهارستان گنبد کاووس به رسانهها اعلام  کرد که دفع آبهای سطحی و رفع مشکلات آب و فاضلاب و بهداشت محیط در مسکن مهر کاج و زابل آباد، توسط دولت و با اتکاء مالی موجود در آن زمان بود تا با ارائه تسهیلات، آورده متقاضی و یارانه انجام شود که در حال حاضر مسکن مهر کاج، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کسر آورده متقاضی دارد که در صورت پرداخت از طرف متقاضیان، آمادگی رفع مشکلات آبهای سطحی، فاضلاب و آسانسور را خواهیم داشت.

پرداخت هزینه ۴ میلیون تومانی در توان ساکنان نیست

یکی از ساکنان این مجتمع با بیان اینکه برای فاضلاب هر واحد چاهی کنده شده که استاندارد نیست، گفت: این چاهها امکان جذب آب فاضلاب را ندارد، به همین خاطر آب فاضلابهای خانگی پشت ساختمانها جمع میشود. محمد علی سدنی افزود: برای حل این معضل گفته شده که هر بلوک باید برای زیرسازی چهار میلیون تومان هزینه کند که پرداخت این مبلغ در توان ساکنان نیست. وی نسبت به بی توجهی برخی مسئولان به مشکلات مسکن مهر اشاره کرد و گفت: جمع شدن فاضلاب باعث شده تا بیماریهای بسیاری در فصل گرما برای ساکنان ایجاد شود و ضرورت دارد که مسئولان رسیدگی کنند.

وضعیت آزار دهندهای را تحمل میکنیم

یکی دیگر از ساکنان این مجتمع با بیان اینکه بعد از گذشت چهار سال وضعیت زیست محیطی این مجتمع و اطراف آن تبدیل به زبالهدانی شده است، گفت: بوی تعفن فاضلابها و زبالهها از یک سو و از سوی دیگر افزایش حیوانات موذی و آلوده چون پشه، سوسک و موش موجب آزار ساکنان این مجتمع شده است. علی اعلمی افزود: زبالههای اطراف این مجتمع هر چند ماه یکبار جمعآوری میشود و وضعیت جدولها و جویهای آب نیز بسیار نامناسب است. وی با اشاره به اینکه وضعیت آزار دهندهای را تحمل میکنیم، گفت: آلودگی اطراف این مجتمع به قدری زیاد شده است که خانوادهها نگران سلامت فرزندان خود هستند، اما با شرایط فعلی و تورم قیمت مسکن امکان جابجایی به مکان دیگری را ندارند.

در قبال خواستههایمان هزینه پرداخت کردهایم

یکی دیگر از ساکنان مجتمع مهر کاج گنبد کاووس با اشاره به بیان اینکه ادامه چنین وضعیتی در چند سال اخیر باعث خجالت مسئولان گنبدی است، گفت: ساکنان حاضر در این مجتمع برای داشتن چنین مسکنی به سازندگان آن پول پرداخت کردهاند و آنها موظند که طبق قرارداد این مجتمع را با رعایت کامل اصول ساخت و ساز تحویل دهند، اما از زمان افتتاح تاکنون نه فقط وضعیت این شهرک بهتر نشده که شرایط زندگی را برای ساکنان دشوارتر کرده است. وی با بیان اینکه در قبال خواستههایمان، هزینه پرداخت کردهایم، گفت: در چهار سال اخیر ساکنان این مجتمع پیگیریهای زیادی را برای رفع مشکلات زیست محیطی داشتهاند، اما هر بار در برخورد با مسئولان به دربسته خوردهایم و جواب سر بالا شنیدهایم. سلیمی گفت: انصاف نیست که مشکل کسری بودجه سازندگان را امروز ساکنان این مجتمع برای رفع مشکلات تقبل کنند، چرا که بیشتر آنها از اقشار کم درآمد هستند.

پیگیری کردیم، جوابی نگرفتیم

یکی دیگر از ساکنان این مجتمع که پیگیر رفع مشکلات این شهرک در دستگاههای اجرائی است، گفت: برای رفع مشکل زباله و جمعآوری روزانه آن بارها به سراغ شهردار گنبد رفتیم که وی به صراحت اعلام کرد این مساله به شهرداری مربوط نمیشود. نادر بابایی افزود: در ادامه این پیگیریها به سراغ محبوبی سرپرست وقت مسکن و شهرسازی که مسکن مهر زیر این سازمان است رفتیم؛ وی وعده داد مشکلات خدمات شهری، فضای سبز و کمبود سطلهای زباله این مجتمع را پیگیری میکند که تاکنون اقدامی صورت نگرفته و اطراف این مجتمع به زبالهدانی برای دیگر شهروندان تبدیل شده است. وی افزود: این منطقه مسکونی همانند دیگر نقاط شهری از رفتگر روزانه، تمیزی سطلهای زباله، جمعآوری زبالهها، حضور بهداشت برای رفع مشکل آلودگی حشرات موذی، برخودار نیست و تاکنون هیچ جواب قانع کننده و یا اقدامی از سوی مسئولان برای رفع این مشکلات صورت نگرفته است.

مشکل فاضلاب به زودی رفع خواهد شد

در ادامه گزارش، برای پیگیری بیشتر مشکلات مطرح شده از سوی ساکنان مجتمع مهر کاج گنبد کاوس به سراغ سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان رفتیم که وی با تائید مشکلات موجود در این مجتمع، از شروع کار برای رفع مشکل فاضلاب این شهرک خبر داد. اسدالله پناه یزدان با بیان اینکه به دلیل کمبود اعتبار مشکل فاضلاب این مجتمع مدت مدیدی به حال خود رها شده بود، گفت:  در حال حاضر اعتبار تکمیل طرح فاضلاب این مجتمع تامین شده است و به زودی پیمانکار این طرح شروع به کار میکند. وی افزود: از مشکل وضعیت آلودگی محیطی توسط فاضلاب گرفته تا زبالهها مطلع هستیم، اما فقط بخش تکمیل فاز فاضلاب به این اداره کل باز میگردد. پناه یزدان تشکیل هیات امنا را یکی از موارد رفع مشکل زباله برای این مجتمع عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکلات بارها با شهرداری گنبد کاووس مذاکره شده است و شهرداری نیز از ساکنان این مجتمع تقاضا کرد تا با تشکیل هیات امنا و یک نماینده به این امور رسیدگی کند. وی ادامه داد: تاکنون اهالی این مجتمع اقدام به تشکیل هیات امنا و معرفی نماینده به شهرداری نکردهاند، اما مدام منتظر پیگیری شهرداری هستند. وی گفت: با اینکه حضور در جلسه شورای مسکن گنبد کاووس خارج از مسئولیتم بود، اما برای حل معضلات مسکن مهر کاج در این جلسه شرکت کردم و پیگیر رفع مشکلات زیست محیطی آن شدم. یزدان پناه افزود: همکاری نکردن ساکنان این مجتمع برای تشکیل هیات امنا و رسیدگی شهرداری به وضعیت زیست محیطی این مجتمع  باعث بروز چنین مشکلاتی در اطراف آن شده است. وی گفت: با تشکیل این هیات امنا و انتخاب یک نماینده برای معرفی به شهرداری و مرکز بهداشت خدمات رسانی به این مجتمع و ساکنان آن آسانتر خواهد شد.