گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
فضای اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل فراهم شود

رئیس مجمع بسیج گلستان گفت: فضای اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل فراهم شود. به گزارش مهر، غلامرضا منتظری در حاشیه گرامیداشت روز بسیج مهندسین اظهار کرد: امروز کشور برای اینکه روی پای خود بایستد نیازمند به عنصر قدرت است. وی افزود: برای رسیدن به قدرت نیاز به پیشرفت علمی و تخصصی داریم و این باعث خواهد شد تا خودکفا شویم و دست نیاز به سمت سایر کشورها دراز نکنیم، اکنون بخش قابلتوجهی در حوزه صنعت و معدن در حال اتفاق است. رئیس مجمع بسیج گلستان گفت: اگر بنا است در ۴۰ سالگی گامهای بلندی برداشته شود نباید به دستاوردهای ۳۹ ساله بسنده کرد. وی بابیان اینکه دامنه مجهولات و معلومات بشر در حال سبقت گرفتن است، تصریح کرد: اختراعات و نوآوری هرروز در حال مدرن شدن است که باید چشمانمان را به افق بلندتر معطوف کنیم. منتظری با اشاره به اینکه نباید در حوزه صنعت، معدن، تجارت و عمران به وضع موجود قانع بود، اظهار کرد: جامعهای که به وضع موجود خود قانع نباشد حتماً در زمینه های مختلف پیشرفت خواهد کرد. وی تصریح کرد: در حوزه صنعت باید روحیه خودباوری را بین نسل جوان تقویت کرد، اکنون بسیاری از جوانان در مقاطع مختلف فارغالتحصیل شدند که باید فضای اشتغال را برای آنها فراهم کرد.