گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
نایب رییس اسبق بانوان فدراسیون فوتبال: حضور بانوان در ورزشگاه فحاشی ها را کم می کند

نایب رییس اسبق فوتبال بانوان درباره بحث ورود خانوادههای ایرانی به ورزشگاه ها و همچنین حضور زنان عربستانی برای نخستین بار در ورزشگاه، گفت: همیشه گفتهام که این یک تصمیم فرا سازمانی است. من نمیتوانم ببینم سیاست موجود چیست. من یک ورزشی هستم و علاقه دارم از نزدیک شاهد بازی باشم. نظر من با یک مسئول متفاوت است. سیاست های موجود در این زمینه باید اجازه دهد و من در خودم نمی بینم در این باره اظهار نظری انجام دهم. فقط می گویم علاقمند هستم و امیدورام این اتفاق رخ دهد. خودم شخصاً به صورت موشکافانه این زمینه را رصد کردم.«فریده شجاعی» تأکید کرد: زمانی که چند خانم در ورزشگاه حضور داشتند مردان حساب کار دستشان آمده و مراعات میکنند و سعی بر این است هتاکیها و فحاشی گذشته را نداشته باشند. برای مثال زمانیکه یک داور خارجی در ایران حاضر شد به همراه او در جایگاه حاضر شدیم و مردان زمانی که می خواستند شعار دهند با دیدن ما منصرف میشدند و نشان می دادند که به دلیل حضور خانم در ورزشگاه باید رعایت کنند. مردم ما فرهنگ لازم را دارند که باید مراعات بانوان را داشته باشند و بی حرمتی نکنند و حضور خانمها در ورزشگاه میتوانند نتیجه بهتری داشته باشد.