گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
دعوت از مربی گلستانی به اردوی تیم ملّی اسکواش بانوان

گروه ورزشی ـ سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان کشور از شش مربی استانی جهت همکاری در برگزاری اردوی تیم ملی دعوت کرد که یکی از دعوت شدگان، مربی گلستانی است.«نازنین حيدري» از این مربیان برای اردوي بلندمدت تیم ملی اسکواش بانوان در تهران با هدف همکاري در آمادگي اردونشینان دعوت کرده است.این اقدام سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان ایران بر اساس سياست هاي توسعه اي فدراسيون در استفاده از منابع انساني متخصص صورت گرفته است.این مربیان دعوت شده در دوره هاي 7 روزه به عنوان سرپرست اردوي تيم ملي بانوان و همچنین دستيار مربيان ملي در اردوها حضور خواهند داشت.در لیست مربیان دعوت شده به اردوی تیم ملی که از 17 دی آغاز شده است، «بهاره رضازاده» به عنوان مربی استان گلستان از دوم بهمن به اردوی تیم ملی می پیوندد تا به مدت یک هفته در کنار کادرفنی تیم ملی بانوان در اردو باشد.«ساناز شاهنگ فر» از اصفهان، «نگار پورصالحي» از فارس، «حليمه مسعودي» از خراسان جنوبي، «سمانه طالبي» از يزد و «ربابه نجيب» از خراسان رضوي دیگر مربیان دعوت شده به اردوی تیم ملی اسکواش بانوان هستند.