گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
اقدامات شایسته ای در خصوص آسیبهای اجتماعی صورت نگرفته است

سرپرست فرمانداری بندرترکمن در خصوص آسیبهای اجتماعی گفت: ما 20 سال غفلت کردیم و آمار طلاق، خودکشی، بزهکاری، اعتیاد و ... بیانگر این است که در این حوزه اقدامات شایستهای صورت نگرفته است. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان ترکمن، الیاس هیوهچی در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ترکمن با محوریت «طرح شهید شوشتری» در خصوص مواد مخدر اظهار کرد: یکی از پرسودترین تجارتهای جهانی بعد از نفت و اسلحه و توریسم و از این رو وسوسهانگیز است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما در مسیر ترانزیت این کالا قرار گرفته  چند دهه اخیر با آسیبهای جدی و عدیدهای مواجه شدیم و این موضوع منابع انسانی را بالاخص مورد هدف قرار داده و استکبار جهانی هم سوءاستفادههای زیادی از آن برده است و آمار آسیبهای اجتماعی امروز آمار قابل قبول در جامعه اسلامی نیست و آنچه اتفاق افتاد در نتیجه غفلتهای مدیران سطح ملی و همه مدیران دست اندرکار بود. هیوهچی در خصوص اهمیت قضیه مواد مخدر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیبهای اجتماعی گفت: ما 20 سال غفلت کردیم و آمار طلاق، خودکشی، بزهکاری، اعتیاد و .. بیانگر این است که در این حوزه اقدامات شایستهای صورت نگرفته است لذا همه ما باید در هدفگذاری پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به سهم وظیفهمندی خود این موضوع را در سرلوحه کارمان قرار دهیم. سرپرست فرمانداری بندرترکمن خاطرنشان کرد: در گذشته معتاد مجرم تلقی میشد ولی بعدها به عنوان بیمار معرفی میشد و از این نگاه خدماترسانی از جمله برپایی مراکز ترک اعتیاد و ... صورت میگرفت. هیوهچی با اشاره به طرح شهید شوشتری گفت: این طرح با هدف محرومیتزدایی، آبادانی و توسعه روستایی بالاخص، در نظر گرفته شد با مشارکت مدیران اجرا شود و در این راستا که مردم احساس کنند مدیران، نظام و دولت با آنها هم گام پیش میروند.