گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
اطلس دریایی ویژه گلستان تهیه شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: اطلس دریایی ویژه استان ایجاد شود تا بستری از آمایش صنعت دریایی خود را استخراج کنیم. به گزارش مهر، حسین پیش قدم در نشست اجتماعات نخبگانی پیرامون راهکارهای پیشرفت صنایع دریایی گلستان، اظهار کرد: صنعت دریا برای استان تعریف شده و مشخص نیست، یک جزیره و خلیج داریم که شرایط خوبی ندارند، دریایی داریم که عمق آن مشخص نیست حتی مرز دریایی خود را نمی دانیم و ساحلی با محدودیت های زیاد داریم. وی با طرح این سوال که سهم گلستان از دریا چیست؟ افزود: باید اطلسی دریایی ویژه استان ایجاد شود تا بستری از آمایش صنعت دریایی خود را استخراج کنیم.پیش قدم گفت: باقدمت ترین دانشگاه منابع طبیعی را در استان داریم اما دانشگاه، دریا را به عنوان یک منبع نمی شناسد، ما هنوز از نفت دریای خزر استفاده نمی کنیم.وی ادامه داد: اگر صنعت ماهی خاویار را جدی نگیریم آن را از دست خواهیم داد، مسائل ناشناخته زیادی پیش روی ماست و باید شرایط را برای خودمان ترسیم کنیم.پیش قدم افزود: عقب نشینی دریا، ریزگردها و صحرای ترکمنستان از مسائلی است که ما باید در این زمینه اقدامات و برنامه ریزی هایی انجام دهیم.وی تصریح کرد: پنج میلیارد تومان اعتبار در زمینه خلیج اعتبار اختصاص یافت که تنها یک میلیارد تومان آن هزینه شد.پیش قدم افزود: پروژه های خرد می تواند به استفاده از ظرفیت دریا کمک کند، خوشبختانه شیلات استان کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است.وی پروژه های استحصال ماهی خاویار را مفید دانست و گفت: جشنواره منطقه ای رویش پیشنهاد خوبی است که باید شناخت اولیه در مورد آن صورت گیرد.وی با بیان این که از طرح های خوب در زمینه اشتغال دریا استقبال می کنیم به منطقه ویژه تجاری، منطقه آزاد و بندر خشکی و تولید از منظر غیردریایی در حوزه بهداشت، صنایع غذایی اشاره کرد و ایجاد شرکت های دانش بنیان را در این زمینه ضروری دانست.