گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
امام جمعه گرگان: قیام مردم پاسخ کوبندهای به اغتشاشگران بود

امامجمعه گرگان گفت: بعد از اغتشاشات مردم در تمام شهرها و حتی روستاها مقابل اغتشاشگران قیام کردند و پاسخ کوبندهای به آنها دادند.به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان گرگان اظهار کرد: امیر المومنین در معرفی و شناساندن ذات اقدس الهی به نکاتی در خطبه ۱۸۱ نهجالبلاغه اشاره کردند که انسان با حواس ظاهری نمیتواند خداوند را بشناسد.وی با اشاره به اینکه خداوند عقلی را به انسان عطا کرده که با آن میتواند پی به اسرار ببرد، افزود: این عقل است که انسانها را بهسوی خداوند راهنمایی میکند به شرطی که خاصیت اصلی خود را از دست نداده باشد.

وی با اشاره به اینکه خداوند شب را برای آرامش انسانها به وجود آورده، تصریح کرد: نه نور ستارگان آسمان مانع تاریکی شب میشود و نه تاریکی شب میتواند مانع نور ماه در آسمان شود که این نکات معجزهای است که امیرالمؤمنین به آنها اشاره دارند.آیتالله نورمفیدی در خطبه دوم با اشاره به مسائلی که طی چند روز گذشته در فضای مجازی رخداد، اظهار کرد: در فضای مجازی در مورد آنچه در مجلس خبرگان بعد از ارتحال امام گذشت حرفهایی از قول رهبر معظم انقلاب زدند و گفتند انتخاب ایشان موقتی بود که این حرفها اساس ندارد و دروغ است.وی افزود: آنچه در مجلس خبرگان اتفاق افتاده بود و من خود بهعنوان یکی از شاهدان در آن روز حضور داشتم ایشان از قبول کردن این مسئولیت خودداری میکردند چراکه قرار بود مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ایشان گذاشته شود.

وی ادامه داد: برخی از بزرگان همچون آیتالله فاضل هم حضور داشتند که ایشان تذکر دادند که اگر این مسئولیت را قبول نکنید این باربر زمین میماند که این باعث شد تا ایشان قبول کردند.امامجمعه گرگان گفت: اینکه مسئولیت ایشان موقتی بود آن مسئله دیگری است. امام در زمان حیات دستور فرمودند بازنگری صورت گیرد که ۹۷ درصد مردم به قانون بازنگری شده رای دادند.وی با اشاره به اغتشاش های اخیر در برخی شهرهای کشور، تصریح کرد: بعد از اغتشاشات مردم در تمام شهرها و حتی روستاها در مقابل اغتشاشگران قیام کردند و پاسخ کوبندهای به آنها دادند و از استقلال، شهدا و امام دفاع کردند.آیتالله نورمفیدی اظهار کرد: بعد از وقوع این اتفاقات ترامپ رئیسجمهور فعلی آمریکا به نماینده خود در سازمان ملل دستور داد تا مسائل ایران را در شورای امنیت مطرح کند و در آنجا از آشوب گران دفاع شود. این مسئله مطرح شد و بهجای اینکه علیه ایران تمام شود علیه آمریکاییها تمام شد و تمام اعضا شورای امنیت با این موضوع مخالفت کردند.وی تصریح کرد: در مقابل این اتفاق نماینده روسیه گفت آنچه که باعث میشود به مسئله جهانی لطمه وارد شود باید در شورای امنیت مطرح شود و اینیک مسئله داخلی ایران است، و ایشان به نماینده آمریکا اشاره داشتند که اینجا جایی برای تسویهحساب نیست.امامجمعه گرگان اشارهای به سخنان نماینده روسیه کرد و گفت: ایشان در پاسخ به نماینده آمریکا گفتند اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم باید مشکلاتی که در آمریکا به وجود آمده بود را در شورای امنیت مطرح میکردیم. وی افزود: این برخوردها نشان داد آمریکاییها بر یک مبنای درست حرکت نمیکنند هرکجا که منافع استعماری درخطر افتد باطل را حق و حق را باطل میکنند. آنهای میخواستند از این راه علیه ایران توطئه کنند اما نتوانستند به اهداف خود برسند.آیتالله نورمفیدی اظهار کرد: رئیسجمهور امروز آمریکا سعی دارد تا برای همه عالم تصمیمگیری کند ولی از تعادل روحی برخوردار نیست.وی با یادآوری سالگرد رحلت هاشمی رفسنجانی، گفت: ایشان از ۶۰ سال قبل یار امام و همراه انقلاب بودند و با شرایطی که مخالفین ایشان ایجاد کرده بودند همه آنها را تحمل کرد و اجازه نداد این موضوع باعث شود تا از انقلاب جدا شود.