گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
کمک ۵۰ میلیارد تومانی خیران به بخش مدرسه سازی گلستان

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان گفت: از سال ۷۸ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان تعهد خیران مدرسهساز را داشتیم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است. به گزارش مهر، عماد مخدومی در جلسه شورای آموزش و پرورش گلستان با ابراز تشکر از خیران مدرسه ساز، اظهار کرد: از سال ۷۸ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان تعهد خیران مدرسهسازی را داشتیم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است. وی گفت: حدود ۴۹۶ پروژه با مشارکت خیران ساخته شده که هزار و ۸۶۰ کلاس درس را شامل می شود.مخدومی بیان کرد: امسال هم بیش از ۱۰ میلیارد تومان خیران به گونه های مختلف که شامل واگذاری زمین، منزل مسکونی، آپارتمان و وجوه نقد است، به بخش نوسازی مدارس کمک کرده اند. وی خاطرنشان کرد: جشنوارههایی که در حوزه مدرسهسازی انجام میشود انگیزهای برای حضور بهتر خیران فراهم خواهد کرد و آورده خوبی هم به دنبال خواهد داشت.