گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
۹۵ درصد روغن کشور وارداتی است

مجری طرح دانههای روغنی کشور با بیان اینکه ۹۵ درصد روغن در کشور وارد میشود، تاکید کرد: ۱۱۴ کارخانه پنبهپاککنی تعطیل و دهها کارخانه روغنکشی تغییر فاز دادند و یک شرایط بدی را در کشور پیدا کردیم. به گزارش تسنیم، علیرضا مهاجر افزود: 75 درصد صنایع از جمله صنایع دفاعی ما به پنبه وابسته است و به واسطه این امر بسیاری از صنایع ما از بین رفته است.وی با بیان اینکه علت بیکاری در کشور این است که زیرساختهای خود را خراب میکنیم، گفت: بسیاری از کشاورزان بخش کشاورزی ما که تحصیلات دانشگاهی دارند از دانش و تجارب بالایی در بخش کشاورزی برخوردار نیستند و این یک مصیبت بزرگی است که گریبانگیر همه ما شده و باید از این وضعیت خارج شویم تا یک کشور پویا را برای آیندگان خود یادگار بگذاریم. مجری طرح دانههای روغنی کشور به تناوب کشت کلزا و گندم اشاره کرد و تاکید کرد: بسیاری از کشورها برای مقابله علفهای هرز در گندم از سموم در کلزا و برای جلوگیری از بیماریها و علفهای هرز کلزا در زمان داشت گندم استفاده کردند و کشاورزی را تلفیقی دنبال میکنند.مهاجر یادآور شد: امسال 851 تن بذر بهاره کلزا در کشور تهیه کردیم که این میزان برای 150 هزار هکتار  بود. اما با استفاده بخش کشاورزان 251 تن بیشتر از حد هکتار بذر مازاد استفاده شد و ما مجبور شدیم از کشور آلمان بذر کلزا وارد کنیم.مجری طرح دانههای روغنی کشور با بیان اینکه استفاده از بذر مازاد کلزا سبب کاهش راندمان تولید میشود، افزود: بیش از 60 هزار هکتار در استان گلستان کلزا کشت شده و اگر  کشاورزان به دستورات کارشناسان در زمان داشت کلزا از قبیل استفاده از کود و سم گوش و عمل کنیم میتوانیم 3 تا 4 تن در هکتار تولید کلزا داشته باشیم.وی با بیان اینکه 3 تا 4 هکتار در استان گلستان کارنده کلزا اختصاص دادیم تا بذر کلزا را در هکتار بهینه مصرف کنیم، افزود: با مهندسی معکوس 2 هزار و 500 کارنده کلزا که از اتریش وارد ایران شده بود ساخته شد و با قیمت مناسب و ارزانتر از نمونه خارجی در اختیار بخش کشاورزان قرار گرفت.مجری طرح دانههای روغنی کشور یادآور شد: اختصاص بذر مناسب کلزا و خرید و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان از موضوعات دیگری بود که دنبال کردیم تا تولید کلزا را در کشور توسعه دهیم.وی به کشت سویا در گلستان اشاره کرد و افزود: در همه استانهای کشور سویا قابل کشت است و در استان خوزستان این محصول را کشت کردیم.مجری طرح دانههای روغنی کشور با بیان اینکه در دمای بالای 50 درجه سویا قلاف بسته و مشکلی نداشته، افزود: در 30 سال گذشته علت عدم قلافبندی سویا را متوجه نشدیم و کارشناسان ما در امسال به این نتیجه رسیدند که با تغذیه مناسب و سمپاشی سویا قلاف میبندد. وی گفت: با تولید بذر مناسب کنجد در 2 نقطه استان توانستیم به صورت مکانیزاسیون برداشت کنیم و در سالهای آینده این سیاست را دنبال میکنیم.