گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/9/13 - شماره 1654
زکات موجب برقراری عدالت اجتماعی می شود

امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: زکات موجب برقراری عدالت اجتماعی می شود. به گزارش  مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان گلستان، آخوند ابوبکر خوجملی در پنجمین همایش سراسری زکات در شهر مقدس قم اظهار کرد: اینجا شهر مدفن اهل بیت(ع) و به عنوان شهر شریعت و علم به شمار می رود و حضور در این شهر مایه خرسندی است که امیدواریم بتوانیم از برکات شهر قم استفاده و در ترویج موضوع زکات که امر مهمی به شمار می رود، بکوشیم.امام جمعه اهل سنت نگین شهر افزود: قرآن کریم زکات را واجب شرعی عنوان کرده و وقتی این امر مطرح می شود، از تمامی مردم نیز انتظار می رود که به این فریضه الهی عمل کنند تا رافت و محبت در جامعه اسلامی محقق شود.وی یاد آورشد: اگر به دنبال از بین رفتن افراط گرایی هستیم باید تزکیه نفس را در بین صاحبان ایده و تفکر گسترش دهیم و بدانیم که پرداخت زکات موجب وحدت قلوب امت اسلامی خواهد شد. امام جمعه اهل سنت نگین شهر با بیان اینکه یکی از عوامل وحدت عدالت اجتماعی است، گفت: زکات یکی از مولفه های وحدت و همدلی در برقراری عدالت اجتماعی در یک جامعه می شود. وی با تاکید بر اینکه پرداخت زکات باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه می شود خاطرنشان کرد: یکی از آثار ارزشمند پرداخت زکات حاکم شدن عدالت اجتماعی در جامعه بوده و در چنین شرایط اتحاد میان اقوام و مذاهب درون نظام تقویت خواهد شد. امامجمعه اهل سنت نگین شهر با بیان تفسیر حدیث شریفی از امام صادق(ع) به نقل از امام فخر رازی گفت: تزکیه نفس مهمترین اثر زکات است که در تمام ابعاد زندگی اثر دارد و افراط گراییهای موجود در جهان اسلام نیز ناشی از همین عدم تزکیه نفس در بین صاحبان این ایده و تفکر است، همچنین پرداخت زکات سبب تألیف قلوب امت اسلامی نیز میشود. وی تصریح کرد: خداوند متعال انسانی که برای رفع مشکل افراد جامعه تلاش میکند را دوست خواهد داشت و آنها را مورد عنایت خود قرار می دهد زیرا بهترین عرصه تعاون و تعامل مومنان در زندگی اجتماعی پرداخت زکات بوده که استفاده عمومی دارد. این عالم اهل سنت عنوان کرد: یکی از مؤلفههای وحدت برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است، که ازجمله سازوکارهای آن نیز پرداخت زکات است. وی با اشاره به اینکه استان گلستان همیشه معیار وحدت در جامعه ایرانی بوده است، افزود: شورای زکات با همکاری کمیته امداد استان گلستان توانسته از 971 روستای مشمول زکات با جمع آوری زکات از 60هزار و 553 نفر مشمول پرداخت زکات در هفت ماهه نخست سال جاری با تحقق 100 درصدی زکات مبلغ 25میلیارد تومان را جمع آوری کند. آخوند خوجملی با تاکید بر اینکه عملی شدن پرداخت زکات کنترل کننده زیاده روی در  جمع ثروت است، یادآور شد: از زکات جمع آوری شده 82 درصد در حوزه  حمایت و 18 درصد در بخش عمرانی صرف شده است که امیداست با تدبیر شورای زکات استان با ریاست نماینده ولی فقیه استان تا پایان سال جاری شاهد تحقق برنامه پیش بینی شده کمیته امداد استان در این حوزه باشیم.