گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/9/13 - شماره 1654
2عکاس گلستانی در جشنواره عکس خبری «دات نت» حائز رتبه برتر شدند

دو عکاس گلستانی در بخش های ورزشی و مذهب جشنواره عکس خبری دات نت به مقام نخست دست پیدا کردند. به گزارش مهر، مصطفی حسن زاده و معین مطلق دو عکاس گلستانی در دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین دات نت موفق به کسب رتبه شدند. مصطفی حسن زاده در بخش ورزشی و معین مطلق در بخش مذهبی حائز رتبه های نخست این جشنواره شدند.داوران بخش عکس این جشنواره ساتیار امامی، وحید سالمی مهدی قاسمی، مرتضی نیکوبذل و جاوید نیکپور و داوران بخش تورها و ایونت ها عرفان پهلوانی، محسن زمانی، هانیه یوسفیان بخش فیلم احسان رافتی، مهدی سروری، محمد نوروزی بودند.