گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/9/13 - شماره 1654
۳۵۰ دانش آموز دختر گرگانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

رئیس ستاد راهیان نور سپاه گرگان گفت: ۳۵۰ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان گرگان در قالب هشت اتوبوس به اردوهای راهیان نور جنوب کشور اعزام شدند. به گزارش مهر، سرهنگ علی دیلم کتولی از برگزاری مراسم دومین مرحله اعزام دانش آموزان دختر به اردوهای راهیان نور جنوب کشور خبرداد و اظهار کرد: ۳۵۰ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان گرگان در قالب هشت اتوبوس به اردوهای راهیان نور جنوب کشور اعزام شدند. وی افزود: این دانش آموزان در مدت چهار روز از یادمان های هویزه، شلمچه، اروندکنار، شهدای محمود وند بازدید خواهند کرد. دیلم به برنامه های فرهنگی در نظر گرفته برای دانش آموزان اشاره کرد و گفت: بسته های فرهنگی، استفاده از راویان مجرب دفاع مقدس، مبلغین خواهر و همچنین ویژه برنامه نمایش رزمی در اردوگاه شهید باکری خرمشهر از جمله برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده برای این اردو خواهد بود. وی همچنین به اعزام دانش آموزان پسر مدارس پایه متوسطه شهرستان گرگان در بهمن ماه اشاره کرد و توضیح داد: پس از اتمام اردوی راهیان نور دانش آموزان دختر که در دو مرحله انجام شد، پسران دانش آموز مقطع تحصیلی دبیرستان نیز به اردوهای راهیان نور جنوب کشور در اسفند ماه اعزام خواهند شد.رئیس ستاد راهیان نور سپاه گرگان در پایان تأکید کرد: اردوهای راهیان نور فرصت مناسبی برای پیوند فرهنگ دفاع مقدس با نسل چهارم انقلاب است.