گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/9/13 - شماره 1654
شکارچیان متخلف مرالها تحویل مقامات قضایی شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: شکارچیان متخلف حیات وحش استان در ماموریت مشترکی با یگان حفاظت تهران و کردکوی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گلستان، امیر عبدوس اظهار کرد: جانشین فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست گلستان با همکاری پلیس امنیت کردکوی پس از کسب گزارش مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز مرال در جنگل های شهرستان کردکوی و اختفای لاشه مرال شکار شده در دو منزل در روستای بالاجاده شهر کردکوی، با اخذ مجوز بازدید از منزل متخلفان از دادگستری شهرستان کردکوی، نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست گلستان موفق شدند، مقداری از لاشه دو راس مرال و لاشه چهار طاقه قرقاول شکارشده و یک طاقه قرقاول تاکسیدرمی و یک قبضه سلاح شکاری دارای مجوز در بازرسی از منزل متخلفان در روستای بالاجاده کردکوی کشف و صورتجلسه تخلف در محل تنظیم شد. وی افزود: همزمان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گلستان به این موضوع  پی بردند که یکی از شکارچیان اصلی در شکار این دو مرال به همراه مقداری از گوشت مرال شکار شده ساکن شهر تهران بوده و خارج از استان گلستان است که  بلافاصله با هماهنگی یگان حفاظت استان تهران، با اخذ نیابت قضایی و ورود به منزل این شکارچی، میزان ۲۰ کیلوگرم گوشت مرال شکار شده، جمجمه یک راس مرال نر به همراه شاخ و یک قبضه سلاح گلوله زنی قاچاق کشف و ضبط شد. عبدوس ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان به خصوص جانشین فرماندهی این یگان اظهار کرد: گوشتهای مکشوفه در دو استان گلستان و تهران، برای بررسیهای بیشتر تحویل آزمایشگاه تشخیص ژنتیک خواهد شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان درباره سرنوشت متخلفان این پرونده گفت: متخلفان به همراه صورتجلسه تخلف و اجزا و لوازم کشف شده تحویل مقامات قضایی شهرستان کردکوی و تهران شدند. وی اظهار کرد: افراد دستگیر شده از شکارچیانی بودند که سابقه شکار غیرمجاز و دستگیر شدن توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان را در سالهای قبل در مناطق استان گلستان داشتند.