گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
۷۲ درصد از آبهای سطحی گلستان مهار شد

مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت: ۷۲ درصد از آبهای سطحی استان از طریق سدها مهار شد. به گزارش مهر، علی نظری اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی توسعه منابع آب کشور باید ۱۱ میلیارد متر مکعب به سفرهها بازگردانده شود. وی به شرایط برخی سدهای استان، اشاره و تصریح کرد: مجوزهای زیست محیطی سد چایلی گرفته شده و موضوع زیست محیطی سد رامیان هم باید حل شود. مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان در خصوص طرح جامع مدیریت سیلاب گفت: انتظار ما این است طرح سیل گرگانرود جایگزین طرح جامع مدیریت سیلاب شود. نظری در خصوص آبرسانی در مرزهای گلستان خاطرنشان کرد: آبرسانی مرزی موجب میشود تا ۱۳۰ روستا و چهار شهر استان  تحت پوشش قرار بگیرند. وی یادآور شد: تاکنون ۷۲ درصد از آبهای سطحی گلستان از طریق سدهای گلستان مهار شده است.به گفته وی، تاکنون ۴۲ حلقه چاه در گلستان بسته شده است.