گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
نگاه تحولی با روزمرگی و کار کارمندی محقق نمیشود

استاندار گلستان با بیان اینکه، ما به دنبال توسعه، تحول و رونق هستیم، گفت: برای رسیدن به این اهداف باید نگاه تحولمحور داشته باشیم و نگاه تحولی با روزمرگی و کار کارمندی محقق نمیشود. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با اشاره به مسیرهای توسعه، اظهار کرد: جذب سرمایهگذار یکی از بهترین راه حلهایی است که میتواند به رونق تولید و توسعه استان کمک کند. وی تصریح کرد: بانکها باید مشتریان خوشحساب خود که در حوزه سرمایهگذاری و تولید فعالیت دارند را جذب کرده و برای سرمایهگذاری در استان تشویق و ترغیب کنند. هاشمی با بیان اینکه یکی از راههای تحول استان ما بانک است، خاطرنشان کرد: مهمتر از منابع بانکی، جذب و حمایت از سرمایهگذار است که میتواند در توسعه و ایجاد تحول در استان بسیار مؤثر باشد. استاندار گلستان با بیان اینکه، ما به دنبال توسعه، تحول و رونق هستیم، افزود: برای رسیدن به این اهداف باید نگاه تحولمحور داشته باشیم و نگاه تحولی با روزمرگی و کار کارمندی محقق نمیشود بلکه باید پا را فراتر نهاد و احساس مسئولیت داشت. هاشمی تصریح کرد: اشتغال به کار حتی یک جوان بیکار برای ما احساس رضایت ایجاد خواهد کرد زیرا موجب کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد و به همین علت، بهبود وضعیت تولید و اشتغال، علاوه بر وظیفه مدیریتی، یک وظیفه شرعی و انسانی  است که باید مورد توجه قرار گیرد.