گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
۵۰۰ میلیون تومان برای کمیته نجات پنبه گلستان تصویب شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: ۵۰۰ میلیون تومان برای کمیته نجات پنبه در استان گلستان مصوب شد و تیم کاری این کمیته آغاز به کار کرده است. به گزارش مهر، حسین پیشقدم  در سی و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گلستان، اظهار کرد: ۶ کمیته اجرایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کردیم تا پروژههای مختلف را بررسی کنیم. وی افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور پنج شاخص برنامه محور را به دستگاههای اجرایی استانها ابلاغ کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹۵ درصد بسته ابلاغی به دستگاههای اجرایی پیشرفت فیزیکی داشت و حتی در برخی پروژهها به ۱۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید. پیشقدم با اشاره به پروژههای اقتصاد مقاومتی پیش رو تصریح کرد: یکی از پروژهها مجتمع گیاهان دارویی در شرق استان است که طرح کلی آن ارائه شده و مصوباتی داشته تا شکل اجرایی به خود بگیرد. وی ادامه داد: کمیته نجات پنبه شروع به کار کرده و ۵۰۰ میلیون تومان برای آن مصوب شده و یک تیم کاری برای این موضوع تشکیل شده است. پیشقدم اضافه کرد: گلستان در حوزه ترسیب کربن و جلب مشارکتهای مردمی در کشور سرآمد است.