گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
بیمارستان صحرایی در مناطق محروم شهرستان گمیشان برپا میشود

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گلستان گفت: پنجمین بیمارستان صحرایی امسال با هدف خدماترسانی، در مناطق محروم شهرستان گمیشان برپا میشود. به گزارش تسنیم، اسماعیل مقصودلو در جلسه با مسئولان شهرستان گمیشان در راستای راهاندازی بیمارستان صحرایی اظهار داشت: امسال برنامه بیمارستان صحرایی در منطقه گمیشان خواهد بود و به مدت 3 روز در مناطق محروم به درمان بیماران خواهد پرداخت. وی افزود: این پنجمین بیمارستان صحرایی است که به همت کانون بسیج جامعه پزشکی و همه دستگاههای اجرایی در مناطق محروم استان گلستان راهاندازی میشود. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گلستان با بیان اینکه بیمارستان صحرایی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و هفته وحدت خدمات تخصصی را به بیماران ارائه خواهد کرد، تصریح کرد: محرومیتزدایی یکی از اهداف این طرح است و همه خدمات در این بیمارستان به صورت رایگان انجام میشود. مقصودلو گفت: بیمارستان صحرایی یکی از برنامههایی است که در مناطق محروم و مرزی نقش بسیار موثری در درمان بیماران محروم دارد. وی اظهار کرد: هدف اصلی بسیج جامعه پزشکی ایجاد فرهنگ بسیج در جامعه پزشک و پیراپزشک و افرادی که با سلامت سر و کار دارند است که این فرهنگ، تلاش مخلصانه و بی ادعا و خستگی ناپذیر در زمینه حل مشکلات مردم در بخش سلامت است. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گلستان گفت: اعزام تیمهای پزشک عمومی به روستاهای دور دست شامل پرستار و پزشک، ارائه خدمات رایگان، تقویت بنیه علمی پیراپزشکان و پزشکان با برگزاری برنامههای آموزشی و استقرار بیمارستانهای صحرایی در مناطق محروم از برنامههای جامعه بسیج پزشکی استان بود.