گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
یک دستگاه اتوبوس شهری گرگان به رمپ معلولان مجهز شد

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت: یک دستگاه اتوبوس شهری، به رمپ دستی برای تردد معلولان و جانبازان مجهز شد. احمد سالاری در خصوص مناسب سازی محیط برای عبور معلولان در گفتگو با مهر اظهار کرد: مناسب سازی محیط برای استفاده معلولان و جانبازان نیازمند کار محیطی در بخش های مختلفی است که بخشی از آن از قبیل مناسب سازی پیاده روها و دست یابی به مسیرهای تردد آسان برای معلولان، توسط حوزه معاونت زیربنایی شهرداری انجام می شود. وی افزود: قسمتی نیز مربوط به رمپ های دسترسی در ساختمان های تجاری و اداری است که آن هم در حوزه معاونت شهرسازی پیگیری می شود. سالاری ادامه داد: بخشی از این مناسب سازی ها در زمینه تردد و جابجایی در سطح معابر شهر با استفاده از خودروهای عمومی به ویژه اتوبوس ها است که به این منظور اقداماتی صورت گرفته است. وی با بیان این که مدت ها به دنبال اجرای مناسب سازی در زمینه تردد معلولان بودیم، تصریح کرد: اخیراً با هم فکری و استفاده از تجربیات شهرهای دیگر، یک دستگاه اتوبوس که از نظر فیزیکی، مناسبِ اجرای رمپ برای دسترسی معلولان بود، انتخاب و یک دستگاه رمپ ساده دستی غیرمکانیکی را برای آن در نظر گرفتیم. رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت: این رمپ توسط عوامل فنی سازمان با حضور چند معلول اجرا و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ایراداتی به آن (از نظر شیب استاندارد) وارد شد. وی با بیان این که کلیت موضوع تأیید شده، ادامه داد: با صحبت های انجام شده، مقرر شد تا سازمان برای عبور این دستگاه اتوبوس در ایستگاه های پرتردد، یک سکوچه (سکوی کوچکی که محل سوار و پیاده شدند معلول است)، احداث کند تا نگرانی حاصل از شیب رمپ از بین برود. سالاری اذعان کرد: سکو با هماهنگی حوزه معاونت فنی و عمران و حوزه خدمات شهری احداث می شود تا ورود و خروج معلول به داخل اتوبوس به راحتی انجام شود، کار این سکوها از ۱۵ آبان شروع شده است. وی با بیان این که رمپ بر روی سکو قرار می گیرد و تردد انجام می شود، گفت: در سازمان حمل و نقل گرگان تنها یک دستگاه اتوبوس شرایط لازم، از قبیل پایین بودن کف اتوبوس و پله نداشتن داخل آن را برای رمپ داشت و نسبت به تعهدی که به معلولان داشتیم این امر در حال انجام است. رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان توضیح داد: البته اتوبوس های ما شرایط لازم برای استفاده از وسایل بالابر مکانیکی را دارند اما هزینه اجرای آن زیاد است. وی در پایان گفت: با توجه خاصی که در شهرداری گرگان در زمینه مناسب سازی وجود دارد، در برنامه های آتی به سمت خدمات بهتر و بیشتری پیش خواهیم رفت.