گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
طرح جامع ترافیک گرگان به تصویب نرسید

 

معاون زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری گرگان گفت: به علت برخی ایرادات، طرح جامع ترافیکی گرگان به تصویب نرسید. به گزارش مهر، علیرضا حاج محمدعلی با بیان این که به علت برخی ایرادات، طرح جامع ترافیکی گرگان به تصویب نرسید، اظهار کرد: مطالعات طرح جامع ترافیک از سال ۹۲ شروع و آمارگیری خیابانی، آمارگیری جامع تحقیقاتی انجام گرفت که پایه اساسی برای مشاور آن طرح شد. وی افزود: آمار دقیقی از پیشرفت جمعیتی و ناوگان عمومی و خصوصی آن تا سال ۱۴۱۰ ارائه شد، بعد از مطالعات دسته بندی، بالغ بر ۲۵ جلسه با حضور مسئولان انجام گرفت تا همه موضوعات دخیل در موضوع ترافیکی دیده شود. حاج محمدعلی تصریح کرد: با توجه به موقعیت گرگان و فضای بسته ای که در ضلع جنوب وجود دارد، کار مشاور را با بقیه شهرها متفاوت می کند. معاون زیربنایی، حمل ونقل و ترافیک شهرداری گرگان ادامه داد: واقع شدن در کریدور مسافرتی کشور و مباحث محیط زیستی از جمله این مباحث است. وی با بیان اینکه ادغام طرح ترافیکی با طرح جامع شهری از جمله ایراداتی بود که به طرح وارد شد، گفت: در نگاه تئوری این مسأله درست است اما واقعیت این است که نمی توان این دو را هم زمان ایجاد کرد. حاجمحمدعلی افزود: در افق ۱۴۱۰ دیده شده که ترافیک روانی داشته باشیم، در آن سال جمعیت گرگان به ۶۰۰ هزار نفر میرسد. وی افزود: ایراد دیگری که به طرح وارد شد، نبود عرض معابر و نقشه جامع معابر بود که در دو ماه آینده ارائه می شود تا نمود انسان محوری را در بحث ترافیک شهر برجسته کند.