گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
تخممرغ در صدر گرانی

دولت قیمت توافقی تخممرغ را بر مبنای ذرت و سویا و یا ارز مبادله حدود ۵ هزار تومان اعلام کرده است نهادههایی با ارز مبادلانهای وارد میشوند با ارز مبادله آزاد در بازار توزیع میشود. به گزارش فارس، در خصوص نوسانات قیمت تخممرغ و گرانی این ماده غذایی که اخیراً قیمت تمام شده تخممرغ برای مصرفکننده چیزی حدود ۷ هزار تومان رسیده است و تقریبا با قیمت گوشت مرغ برابری میکنند بر آن شدیم تا گفت و گویی صمیمی با رحمتالله سمیعی معاون دام و طیور جهاد کشاورزی گلستان، علیاصغر اصغری نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان، علی احمدی رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ و سعید حسنپور رئیس تنظیم بازار جهاد کشاورزی گلستان داشته باشیم و ببینیم که مسوولان متولی چه راهکارهایی در این زمینه دارند. متاسفانه طی سالهای گذشته قیمت تخم مرغ در سطح استان نوسانات بسیار زیادی داشته است و قیمت ثابت و مناسبی نداشتیم. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان در خصوص تعداد واحدهای مرغ و تخممرغ در گلستان گفت: استان گلستان به لحاظ ظرفیت در حوزه صنعت دام و طیور از قابلیتهای قابل توجهی برخوردار است و اقلیم بسیار مناسبی در این زمینه داریم و همه چیز دست به دست هم میدهد تا بتوانیم شرایط خوبی را در حوزه تولید داشته باشیم. رحمتالله سمیعی بیان کرد: قریب به ۲۰ واحد تولید مرغ تخمگذار در سطح استان گلستان داریم که با ظرفیت بیش از 2 میلیون قطعه است و توان تولید قریب به ۲۷ هزار تن در سال را داریم که پیشبینی میشود که از ۲۷ هزار تن حدود 22 هزار تن در داخل گلستان به منظور مصرف سرانه مصرف میشود و مابقی آن عمدتاً به سایر استانها صادر میشود. وی با بیان اینکه قریب به ۸۰ درصد از ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذار در گلستان فعال است، افزود: در واحدهای تخمگذار گاهی آلودگی ایجاد میشود و سالنهای ما نیاز به تنفس دارند که در آن صورت سالنها را خالی می گذارند و گرنه واحدهای مرغ تخمگذار با ظرفیت نسبتا کامل فعالیت میکنند ولی در مورد مرغهای گوشتی مقداری از ظرفیت سالنها خالی است. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان ابراز کرد: مرکز اطلاعرسانی در حوزه بیماریها، سازمان دامپزشکی کشور است که تا به حال گزارشی از آنفولانزای مرغی در سال جاری نداشتیم اطلاعاتی که گفته شد مربوط به سال گذشته است و برخی از واحدهای مرغ تخمگذار در استان گلستان و سایر استانها درگیر این موضوع شدند. سمیعی افزود: اگر یکباره مرغ تخمگذار حذف شود به منزله این است که برنامه تولید ما در سالهای آینده به هم ریخته است و برای حل این مشکل مقداری واردات تخم نطفهدار در کشور انجام شد و بخشی از آن نیز وارد استان گلستان شد. وی اذعان کرد: تا زمانی که این گله به تولید برسد زمان میبرد و ما سعی کردیم با افزایش زمان نگهداری واحدهای مرغ تخمگذار، میزان تولید را به نحوی مدیریت کنیم تا کاهش تولیدی احساس نشود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهادهها منجر به افزایش قیمت تمام شده میشود، گفت: با ورود به فصل پاییز و زمستان معمولا افزایش مصرف تخم مرغ نسبت به تابستان را شاهد هستیم که باعث افزایش مصرف و در نهایت افزایش قیمت این کالا میشود. سمیعی با بیان اینکه قیمت تمام شده کالا در کشور قیمت ثابتی ندارد، ابراز کرد: هر استان شاخصههای متفاوت خود را دارد و نباید در هیچ شرایطی قیمت تخممرغ در عرضه خود فروشی بیش از ۶ هزار تومان شود. رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در راستای افزایش قیمت تخممرغ در گلستان گفت: قیمت تمام شده تخم مرغ در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در مهر ماه امسال به عنوان نرخ حداکثری قیمت تخممرغ در واحدهای مرغداری پذیرفته و ابلاغ شد که قیمت آن ۴ هزار و ۵۶۰ تومان برای فروش در مرغداری بود. علیاصغر اصغری ادامه داد: حداکثر نرخ مصرف کننده با توجه به ضرایب درصد سود و هزینهای که شبکههای توزیع متحمل میشوند حداکثر میتوانند 5 هزار و 200 تومان برای مصرف کننده باشد ولی شاهدیم قیمت تخممرغ نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور از این قیمت عبور کرده است. مشاور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ابراز کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی بخش نظارت بر قیمت کالاها هستند وقتی قیمت اجناس از یک حدی عبور کرد باید این سازمان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی آسیبشناسی کنند و با واحدهای که در راستای قیمت اجناس تخلف میکنند، برخورد شود. اصغری با بیان اینکه ۲۰ واحد تخمگذار در سطح استان داریم، یادآور شد: 20 واحد تخمگذار در استان گلستان وجود دارد که از این تعداد 10 واحد آن بازدید کارشناسی صورت گرفت و متاسفانه آنچه که در عرضه کالا مشاهده میشود ناشی از بالا رفتن قیمت فروش در مبادی تولید واحدهای مرغ تخمگذار است. وی افزود: در حوزه خردهفروشی گرانفروشی اتفاق نمیافتد چون حاشیه سود واحدهای عرضهکننده معادل ۱۰ درصد قیمت کالای خودشان است ولی هنگامی که یک کالا با قیمت بالا به دست یک واحد میرسد ناگزیر است که حداقل ۲۰۰ تومان به آن اضافه کنند.رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ابراز کرد: تاکنون از 10 واحد مرغ تخمگذار بازرسی انجام شد و تخلف سه واحد محرز شد.اصغری اذعان کرد: برخورد نقطهای ما در سطح استان گلستان میتواند ما را متهم به آن کند که با حوزه تولید برخورد میکنیم و دوم آنکه برخی از مدیران واحدهای مرغ تخمگذار با ورود و تشدید برخورد ما، محمولههای تولیدی خودشان به بازارهای مصرف به خارج از استان هدایت کنند. وی تصریح کرد: چون در واحدهای همجوار مانند خراسان شمالی قیمت تخم مرغ ۶ هزار تومان است و قیمت تخممرغ در گلستان در حال پایین آمدن است با در اختیار قرار دادن نهادههایی که مورد نیاز حوزه تولید است بتوانیم تولیدکنندگان استان گلستان را که توان تولید دارند تشویق کنیم که محمولههای خودشان را در جهت تنظیم بازار استان از طریق مراکز عرضه مستقیم یا فروش بی واسطه در اختیار مردم قرار دهند. مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: بیماریهایی که در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به وجود آمد باعث شد که یکسری از گلههای مرغ ما حذف شوند. سعید حسنپور ادامه داد: حذف گلههای مرغ تخمگذار در سطح استان باعث شد که بر عرضه و تقاضا تاثیرگذار شود و بخشی از نوسانات قیمت تخممرغ به تولید ما برمیگردد. رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ گرگان گفت: قیمت تخممرغ درب کارخانه ۵ هزار و ۳۰۰ تومان است و در مغازه ۵ هزار و ۷۰۰ تومان توزیع میشود. علی احمدی در خصوص نوسانات قیمت تخم مرغ گفت: در خراسان شمالی به سمت استان قم آنفولانزای مرغی شیوع پیدا کرد که باعث کمبود تخم مرغ در کشور شد و این کمبود افزایش قیمت تخم مرغ را در پی داشت.