گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
فراخوان ثبتنام متقاضیان شکار در سامانه «شکار و صید» منتشر شد

مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان از شروع فراخوان ثبتنام متقاضیان صید و شکار در سامانه شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، امیر عبدوس گفت: در راستای بخشنامه صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر ورود اطلاعات شکارچیان در سامانه شکار و صید باید تمامی شکارچیان قانونمند نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام کنند. وی افزود: شکارچیان پس از ثبتنام در این سامانه با در دست داشتن اصل مدارک جواز حمل سلاح، دفترچه شناسایی شکارچیان و کارت ملی به ادارات حفاظت محیط زیست در سطح شهرستانهای استان گلستان مراجعه کنند تا اطلاعات درج شده در سامانه با اصل مدارک متقاضی توسط کارشناسان صدور پروانه تأیید نهایی شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه مربوطه ثبت نام کنند و در صورت ثبت نام امکان صدور پروانه در سالهای آتی برای متقاضیان صید و شکار وجود خواهد داشت.