گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
ثبت زیرگونه پرنده «دم جنبانک سرسفید» در گلستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: یک محقق و علاقهمند به حیات وحش در گلستان موفق به ثبت تصویری از یک زیرگونه پرنده به نام دم جنبانک سرسفید برای نخستین بار در گلستان شد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، امیر عبدوس افزود: دم جنبانک سرسفید با نام علمی motacilla flava leucocephala پرندهای کوچک با بدن نسبتاً باریک و دمدراز است. وی گفت: این پرنده توسط سیاوش روشنیان یکی از محققان و علاقهمندان به طبیعت در منطقه تالاب اینچه در بهار امسال رکورد شد و توسط کمیته ثبت، جمعآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونههای جدید پرندگان کمیاب ایران ثبت شد. عبدوس گفت: در استان گلستان تاکنون 304 گونه پرنده شناساییشده و حضور گونههای جدید، نشانه تنوع گونهای بالای پرندگان در زیستگاههای استان است و انجام تحقیقات و مطالعات در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است.