گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر به سه تالاب بین المللی گنبدکاووس

رئیس اداره محیط زیست گنبدکاووس از ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر از مناطق سیبری روسیه به سه تالاب بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل این شهرستان خبر داد. ابراهیم کریمی در گفتگو با ایرنا گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما درمناطق شمالی سیبری، نخستین گروه از پرندگان مهاجر این مناطق برای زمستان گذرانی به تالاب های منطقه گنبدکاووس وارد شدند. وی افزود: درحال حاضر دو گونه از پرندگان مهاجر به نام های چنگر و خوتکا از یک هفته قبل وارد سه تالاب بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل گنبدکاووس شده اند. کریمی اضافه کرد: سایر گونه های مهاجر شامل پلیکان و فلامینگو، اردک و قو نیز به تدریج تا اوایل آذر ماه امسال وارد تالاب های بین المللی این شهرستان می شوند. وی تصریح کرد: با توجه به کم آبی سه تالاب گنبدکاووس، پیش بینی می شود امسال نسبت به سال های گذشته، تعداد کمتری از پرندگان مهاجر وارد این تالاب ها شوند. وی یادآور شد: در سال های گذشته بین 200 تا 300 هزار قطعه پرنده مهاجر در سه تالاب بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل گنبدکاووس زمستان گذرانی می کردند. به گزارش ایرنا، وجود سه پهنه آبی طبیعی در وسعتی بالغ بر سه هزار هکتار با عمیق تقریبی 2 تا 4 متر در منطقه ای گرم و خشک در جوار مرزهای ایران و ترکمنستان در بخش مرزی داشلی برون گنبدکاووس که میانگین بارش سالانه آن کمتر از 250 میلی متر و تبخیر سالانه آن نیز سه تا پنج برابر میزان بارش است، یک موهبت الهی به شمار می رود