گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
سرشماری پاییزه قرقاول در زیستگاه های طبیعی گرگان

سرشماری پاییزه قرقاول به مدت چهار روز و با حضور یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان در زیستگاه های طبیعی این گونه آغاز شد. به گزارش ایرنا از محیط زیست گلستان این سرشماری از بیستم آبان، آغاز و در قالب گروههای سه نفره با بهره گیری از توان و تجربه کارشناسان و محیطبانان در ایستگاه های سرشماری از قبل تعیین شده، صورت می گیرد. در این پیوند کارشناسان با حضور میدانی در زیستگاه های این پرنده، از طریق مشاهده مستقیم اقدام به ثبت و آمارگیری می کنند. به گزارش ایرنا سرشماری قرقاول همه ساله در دو مرحله بهاره و پاییزه صورت می گیرد و به منظور تعیین جمعیت این پرنده و چگونگی پراکندگی آنها در زیستگاه ها سنجش و ارزیابی می شود. طبق نظرات کارشناسان حیات وحش؛ جمعیت این گونه در سال های اخیر کاهش یافته و علت آن تخریب زیستگاه ها، ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق روستایی، تغییر کاربری اراضی و شکار بی رویه است. قرقاول یکی از زیباترین گونه های ماکیان است که در ارتفاع کم پرواز می کند و بیشتر با راه رفتن با شکوهش از سایر ماکیان متمایز می شود، این پرنده در میان تمشک زارها و بوته زار و در لابهلای درختان پهن برگ آشیانه می سازد.